KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • województwo łódzkie
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Polski eksport wciąż rośnie

Opublikowano 02.11.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
W okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2022 r. odnotowano wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski. W tym okresie ich sprzedaż za granicę osiągnęła 30,3 mld EUR (140 mld zł), o 26,7% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

eksport polska kowr

Wzrost polskiego eksportu

Wzrost eksportu był wynikiem korzystnego dla eksporterów kursu złotego względem euro, konkurencyjności cenowej i jakościowej polskich produktów rolno-spożywczych, aktywności krajowych przedsiębiorców w kierunku dywersyfikacji relacji biznesowych na rynkach krajów trzecich, utrzymującego się popytu na polskie produkty na rynku międzynarodowym, dzięki dostosowywaniu oferty asortymentowej przez rodzimych przedsiębiorców do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych oraz globalnego wzrostu cen żywności mającego odzwierciedlenie w rosnących cenach transakcyjnych uzyskiwanych w polskim eksporcie artykułów rolno-spożywczych.

Ponad 74% wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych wygenerowała sprzedaż do krajów Unii Europejskiej. Na rynku unijnym sprzedano towary o wartości 22,4 mld EUR, co oznaczało wzrost o 30% w odniesieniu do okresu styczeń–sierpień 2021 r. Do krajów UE sprzedawano głównie: mięso drobiowe (2,1 mld EUR), papierosy (1,9 mld EUR), produkty mleczne (1,8 mld EUR), mięso wołowe (1,2 mld EUR), pieczywo i wyroby piekarnicze (1,1 mld EUR), karmę dla zwierząt (1,0 mld EUR), a także wyroby czekoladowe (0,9 mld EUR).

Największe przychody z eksportu do UE-27 uzyskano ze sprzedaży do Niemiec (7,5 mld EUR, wzrost o 26%), Niderlandów (2,1 mld EUR, wzrost o 45%), Francji (1,9 mld EUR, wzrost o 32%), Włoch (1,5 mld EUR, wzrost o 16%) i Czech (1,3 mld EUR, wzrost o 32%).

Do krajów poza unijnych wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 7,8 mld EUR (wzrost o 19%). Były to przede wszystkim: produkty mleczne (693 mln EUR), mięso drobiowe (612 mln EUR), pszenica (520 mln EUR), wyroby czekoladowe (451 mln EUR), pieczywo i wyroby piekarnicze (436 mln EUR) oraz papierosy (392 mln EUR).

Ich odbiorcami, podobnie jak w latach poprzednich, były: Wielka Brytania (przychody na poziomie 2,4 mld EUR, wzrost o 28%), Ukraina (615 mln EUR, wzrost o 21%), Stany Zjednoczone (475 mln EUR, wzrost o 25%), Arabia Saudyjska (339 mln EUR, spadek o 11%), a w dalszej kolejności: Izrael (251 mln EUR, wzrost o 33%), Norwegia (198 mln EUR, wzrost o 25%) oraz Algieria (172 mln EUR, spadek o 46%).

W strukturze towarowej polskiego eksportu rolno-spożywczego dominowało mięso i produkty mięsne (6,2 mld EUR, wzrost o 38%), w tym głównie mięso drobiowe i wołowe, przetwory mięsne i mięso wieprzowe. Kolejną grupę stanowiły: ziarno zbóż i przetwory (4,2 mld EUR, wzrost o 42%), tytoń i wyroby tytoniowe (2,8 mld EUR, wzrost o 5%), produkty mleczne (2,5 mld EUR, wzrost o 42%) oraz cukier i wyroby cukiernicze (2,0 mld EUR, wzrost o 16%).

Import towarów rolno-spożywczych w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2022 r. osiągnął 20,3 mld EUR (94 mld zł) i był o 28,2% większy niż przed rokiem. Bardzo duży wzrost wartości importu był wynikiem rosnących cen transakcyjnych sprowadzanych surowców.

W okresie styczeń–sierpień 2022 r. dodatnie saldo wymiany handlowej ukształtowało się na poziomie 10,0 mld EUR (46 mld zł), o 23,8% wyższym niż w analogicznym okresie 2021 r.

Opracowano w Biurze Analiz i Strategii KOWR

POWIĄZANE TEMATY:eksportkowrpolska eksport
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO