KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Odpoczynek i leczenie - turnusy rehabilitacyjne KRUS

Opublikowano 19.11.2022 r.
W ramach ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rolnikom oferowana jest rehabilitacja lecznicza zgodnie z ustawowym obowiązkiem. Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni, a skorzystać z nich można nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

rehabilitacja krus

Rehabilitacja z KRUS

Wyjątek stanowią osoby, w stosunku do których ustalono prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy, która trwa powyżej 180 dni oraz osoby, które mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Wówczas rehabilitacja może być przyznana w okresie 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego turnusu. W uzasadnionych przypadkach, mając na celu zdrowie pacjenta, każdemu korzystającemu można skrócić czas oczekiwania na kolejną rehabilitację, a sam turnus może być przedłużony.

Co roku z rehabilitacji leczniczej KRUS korzysta około 14 tys. osób. Odbywa się ona w należących do KRUS Centrach Rehabilitacji Rolników lub Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym KRUS (w Świnoujściu, Iwoniczu Zdroju, Jedlcu, Kołobrzegu, Szklarskiej Porębie i Horyńcu Zdrój). Za każdym razem świadczenie rehabilitacyjne przyznaje lekarz na wniosek osoby chcącej skorzystać z turnusu po ustaleniu wskazań do odbycia takiego leczenia. Składając wniosek, należy dołączyć do niego wszelką niezbędną dokumentację medyczną oraz badania zlecone przez lekarza. Przygotowany wniosek zachowa ważność przez 6 miesięcy i w tym czasie powinien być złożony w oddziale regionalnym lub w placówce terenowej KRUS. Można go złożyć osobiście lub korzystając z usługi pocztowej.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez lekarza orzecznika KRUS rolnikowi zostaje przedstawiona propozycja wyjazdu, a gdy zgadza się on na zaproponowany termin i miejsce wyjazdu, otrzymuje skierowanie na rehabilitację. Rolnik na turnusie przebywa bezpłatnie, a zakład rehabilitacyjny pokrywa koszty dojazdu na podstawie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.

Turnus rehabilitacyjny jest dla rolników dobrowolny i w żaden sposób nie powoduje ograniczenia prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników z wyjątkiem zasiłku chorobowego przysługującego w okresie pobytu na rehabilitacji rolniczej.
Rolnicy, którzy skorzystają z rehabilitacji w ramach ubezpieczenia KRUS, mogą również wybrać opcję leczenia uzdrowiskowego oferowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szczegółowe informacje o wyjazdach na rehabilitację można znaleźć w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS, telefonicznie lub poprzez stronę internetową KRUS: www.krus.gov.pl w zakładce – Rehabilitacja

 
Tomasz Kolankowski
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO