KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • województwo łódzkie

WYSZUKIWARKA

Badania profilaktyczne dla rolnika - skierowanie z ARiMR?

Opublikowano 23.11.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
W obecności wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka podpisany został przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i prezes ARiMR Halinę Szymańską List Intencyjny w sprawie współpracy w zakresie promocji zdrowia i upowszechniania programów profilaktycznych na obszarach wiejskich.

Znaczenie współpracy

– Będziemy zachęcać mieszkańców wsi, aby zadbali o swoje zdrowie. Podpisany dziś list ma znacząco ten proces wspomóc – podkreślił wicepremier Kowalczyk po ceremonii podpisania Listu Intencyjnego.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że rolnicy nie mają obowiązkowych badań okresowych, tak jak to jest w przypadku przedstawicieli innych zawodów.

– Nikt nie ma większego dostępu do rolników niż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdyż prawie każdy rolnik jest beneficjentem płatności bezpośrednich. Dlatego powstał pomysł, aby poprzez struktury agencji docierać do rolników i zachęcać do badań profilaktycznych – stwierdził wicepremier Henryk Kowalczyk.

Sygnatariusz listu, minister zdrowia Adam Niedzielski zwrócił uwagę na znaczenie badań profilaktycznych dla zdrowia.

– Statystyki zdrowia publicznego są dla wsi i terenów wiejskich niekorzystne – poinformował minister i zaznaczył, że Program 40+, który będzie promowany w ramach współpracy ministerstwa zdrowia z ARiMR, skierowany jest do tych osób, które właśnie w wieku powyżej 40 lat powinny skontrolować stan własnego zdrowia.

Prezes ARiMR Halina Szymańska poinformowała, że wszystkie placówki terenowe i oddziały agencji są już przygotowane do obsługi programu.

– Do każdej ankiety wypełnionej przez rolnika wygenerowane zostanie skierowanie na badania – podkreśliła prezes Halina Szymańska

Opieka medyczna na obszarach wiejskich

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Medycyny Wsi, Instytut Medycyny Pracy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH wynika, że mieszkańcy terenów wiejskich:

 •     rzadziej korzystają z porad lekarza pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów i badań profilaktycznych;
 •     nie mają obowiązku wykonywania badań profilaktycznych (wstępnych czy okresowych);
 •     mają utrudniony dostęp do specjalistycznej opieki medycznej, a w wielu gminach – do podstawowej opieki medycznej.

Badania rolników i ich rodzin zrealizowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH w 2022 r. wykazały, że dominującymi chorobami wśród rolników były m. in: choroby przewlekłe, choroby układu kostno-stawowego, choroby układu sercowo-naczyniowego, metaboliczne czy depresja. Są zatem zdiagnozowane szczególne potrzeby rolników dotyczące usług medycznych.

O Programie

„Program profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców obszarów wiejskich”, poprzez działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym, ma na celu:

 •     promowanie zdrowia i zdrowego trybu życia, w tym programów profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rolników;
 •     zwiększenie świadomości rolników w zakresie możliwości wczesnego rozpoznawania oraz diagnozowania chorób zawodowych i cywilizacyjnych;
 •     umożliwienie, w przypadku rolników zainteresowanych profilaktyką zdrowotną, przeprowadzenia badań podstawowych (pakiet diagnostyczny dla kobiet i mężczyzn) w ramach przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia, wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia, oferty programu „Profilaktyka 40 PLUS”.

Profilaktyka, diagnostyka i odpowiednia terapia to elementy, które w „Programie profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców obszarów wiejskich” są dostępne w wybranych placówkach w całej Polsce. Istotne jest również to, że usługi są bezpłatne.

Akcja promująca „Program profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców obszarów wiejskich” jest wynikiem współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum e-Zdrowia. Wspierać ją będą Narodowy Fundusz Zdrowia i NSZZ Solidarność RI.

Źródło: MRiRW
 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO