KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Konferencja dla rolników w Brześciu Kujawskim

Opublikowano 25.11.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
W Brzeskim Centrum Kultury i Historii "Wahadło" w Brześciu Kujawskim odbyła się konferencja naukowa dot. programu "Krajowy Plan Odbudowy".  Gościem honorowym wydarzenia był Wicepremier Minister Rolnictwa Henryk Kowalczyk. 

Konferencja dla rolników w Brześciu Kujawskim

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji w Brześciu Kujawskim przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który ma wzmocnić gospodarki wszystkich krajów europejskich po pandemii COVID-19. Szef resortu rolnictwa omówił realizowane nabory wniosków w sektorze rolnictwa oraz przedstawił plany dotyczące kolejnych działań.

Na konferencji prelegentami byli również przedstawiciele departamentów merytorycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy omówili kwestie naborów w ramach KPO w sektorze rolnictwa.

Wsparcie przetwórstwa – przedsiębiorstwa

Wicepremier Kowalczyk poinformował, że zakończyły się pierwsze nabory w ramach KPO dotyczące rolnictwa.

– Dwa nabory dotyczyły przetwórstwa. Pierwszy, w zakresie przedsiębiorstw: mikro-, małych i średnich, cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Trwa faza oceny sytuacji – powiedział szef resortu rolnictwa.

Wsparcie przetwórstwa – Rolniczy Handel Detaliczny

Wicepremier zauważył, że nabór wniosków na wsparcie przetwórstwa w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) był skierowany bezpośrednio do rolników.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi przypomniał, że w przypadku tego naboru zostały jeszcze środki finansowe i będzie jego kolejna edycja.

– Zależy nam, aby wartość dodana pozostawała u rolnika – podkreślił wicepremier zauważając, że w tym naborze upatruje na to szansy.

– Jeżeli rolnik sam sprzeda przetworzony produkt z pominięciem wielu, wielu pośredników, to wtedy opłacalność gospodarstwa rzeczywiście znacząco wzrośnie. Szczególnie dotyczy to gospodarstw małych, gdzie jest więcej czasu na przetwórstwo, a zarazem potencjał produkcji rolnej jest mniejszy – zauważył szef resortu rolnictwa.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi przypomniał, że dla wsparcia RHD resort zastosował różne rozwiązania dla rolników, w tym prawne w postaci podatków (podniesiona kwota nieopodatkowanego przychodu z 40 do 100 tys. zł) oraz ustawy zobowiązującej samorządy do bezpłatnego udostępniania rolnikom prowadzącym RHD miejsc targowych w piątki i soboty.

Wicepremier Kowalczyk przy okazji zaapelował do samorządów, żeby faktycznie dbały o dostępność dobrych, bezpłatnych miejsc handlu dla rolników na targowiskach.

Wsparcie na wymianę pokryć dachowych

– Nabór wniosków na wymianę pokryć dachowych cieszył się dużym zainteresowaniem. Wpłynęło około 47 tys. wniosków. Przekroczenie wyniosło około 250 mln złotych. Będziemy dążyli do tego, aby znaleźć te brakujące pieniądze, aby wszyscy spełniający warunki mogli otrzymać pomoc w zakresie wymiany szkodliwych pokryć dachowych – poinformował wicepremier Kowalczyk i stwierdził, że działanie to przyspieszy ich likwidację, która dotąd odbywała się w zbyt wolnym tempie.

W tym miejscu szef resortu rolnictwa podziękował gminom oraz Funduszom Ochrony Środowiska – Narodowemu i Wojewódzkiemu – za zapewnienie środków na realizację zadania spoza KPO, którym będzie utylizacja azbestu.

Wsparcie na wymianę tyczek chmielowych

Jak przypomniał szef resortu rolnictwa, ostatni, czwarty nabór dotyczył wymiany tyczek chmielowych nasączonych szkodliwym dla środowiska kreozotem. Wicepremier Kowalczyk poinformował, że w tym przypadku trwają jeszcze uzgodnienia ze środowiskiem plantatorów chmielu, dotyczące potrzebnej korekty zasad naboru.

Kolejne planowane działania w ramach KPO

– Przed nami jeszcze kilka działań. Będzie dofinansowanie organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania marnotrawstwu żywności. Kolejne działania to gospodarka wodna i cyfryzacja, czyli rolnictwo 4.0 – zapowiedział szef resortu rolnictwa i dodał, że trwają dyskusje nad redukcją środków ochrony roślin oraz nawozów.

Wicepremier Kowalczyk podkreślił, że będziemy starali się redukować ich stosowanie, natomiast redukcja bez straty plonów może się odbywać wyłącznie, gdy będziemy mogli je stosować precyzyjnie – tylko wtedy, kiedy są najbardziej potrzebne, a nie według kalendarza.
 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO