KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Zielona energia w gospodarstwie

Opublikowano 30.11.2022 r.
Nowa informacja, dotycząca zatwierdzonych już przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, ucieszy niejednego rolnika. W czasach, kiedy powstaje coraz więcej nowoczesnych, energetycznych rozwiązań dla domów, właściciele gruntów rolnych również będą mogli z nich skorzystać i jednocześnie zatroszczyć się o dobro planety. Każdy rolnik będzie miał szansę uzyskać wsparcie finansowe na inwestycję w postaci instalacji fotowoltaicznej w swoim gospodarstwie.

zielona energia w gospodarstwie

Zielona energia w gospodarstwie rolnym

Mocną stroną instalacji fotowoltaicznych jest to, że nie emitują zanieczyszczeń oraz CO2. Są bardzo przyjazne i nieszkodliwe dla ludzi oraz zwierząt, a przy tym ciche podczas pracy i eksploatacji. Nie warto odkładać decyzji związanej z inwestycją, ponieważ wiąże się ona z dostępem do znacznych środków z obecnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Posiadając instalację fotowoltaiczną oraz zamontowaną pompę ciepła, znacznie obniżymy koszty zużycia prądu, a tym samym sprawimy, że budynki gospodarcze nie będą zależne od tradycyjnych dostaw wytwarzanej w sposób konwencjonalny energii. Projekt ich montażu wiąże się nie tylko z niskimi kosztami. Sprzyja utrzymaniu cen energii na przystępnym poziomie i zapobiega niedoborom energii, szczególnie w obliczu ostatnich wydarzeń geopolitycznych. To rozwiązanie, które zapewni dostęp do prądu na poziomie lokalnym. Wyprodukowana z promieniowania słonecznego zielona energia może być wykorzystana do obsługi urządzeń w gospodarstwie rolnym, np. oświetlenia czy wentylacji.

Dofinansowanie obejmie koszty zakupu instalacji, która wytworzy energię o mocy do 50 kW, wraz z magazynami tej energii. Pokryje koszty zakupu pomp ciepła oraz montażu urządzeń do produkcji energii. Inne wydatki, takie jak: przygotowanie dokumentacji technicznej, opłaty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, należności za doradztwo w tym zakresie, koszty zakupu oprogramowania komputerowego, patentów, licencji, znaków towarowych będą również objęte tym programem.

Pomoc będzie mogła pokryć do 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku wniosków składanych przez młodych rolników i inwestycji zbiorowych, a także do 50% kosztów przy pozostałych inwestycjach, ogółem nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej rolnikowi na jedno gospodarstwo nie może przekroczyć 150 tys. złotych.

Nabór wniosków o dofinansowanie z programu Zielona energia w gospodarstwie rolnym z PROW 2014–2020 zostanie wkrótce ogłoszony przez prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

 
Urszula Jurek
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO