KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie

WYSZUKIWARKA

Ceny użytków rolnych nadal rosną

Opublikowano 07.12.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego można stwierdzić, że poziom cen użytków rolnych w Polsce z roku na rok rośnie. 

 

Rys. 1 Zmiany cen zakupu/sprzedaży użytków rolnych w Polsce na przestrzeni lat 2012-2021 w zł za hektar wg danych Głównego Urzędu Statystycznego


Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/srednie-ceny-gruntow-wg-gus, dostęp 15.09.2022

Rysunek 1 przedstawia kształtowanie się ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w Polsce na przestrzeni lat 2012–2021. Analizie poddano poziom cen dla IV kwartału każdego z badanych lat. Koniec roku 2021 ukształtował cenę na poziomie 53 254 zł za hektar, co oznacza, że w porównaniu z rokiem 2012 ceny użytków rolnych w Polsce wzrosły ponad dwukrotnie. 
Najwięcej zapłacimy w Wielkopolsce i kujawsko-pomorskim
Z analizy cen użytków rolnych w poszczególnych województwach Polski w roku 2021 wynika, że najwięcej za grunty rolne trzeba było zapłacić w województwie wielkopolskim, natomiast najniższą wartość miały użytki rolne w województwie podkarpackim (Rys. 2). Różnica ta jest znacząca, ponieważ wyniosła aż 39 533 zł za hektar użytku rolnego. 


W województwie kujawsko-pomorskim cena również była wysoka, ponieważ ukształtowała się na poziomie 61 224 zł i była niższa o 10 645 zł niż w województwie wielkopolskim. 


Powyżej 50 tys. zł za hektar użytku rolnego trzeba było zapłacić również w województwie warmińsko-mazurskim, opolskim i podlaskim. 

Rys. 2 Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w poszczególnych województwach i w Polsce w IV kwartale 2021 roku w zł za hektar wg danych GUS


Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/srednie-ceny-gruntow-wg-gus, dostęp 15.09.2022

 

Przeanalizowano również, jak kształtowały się ceny użytków rolnych na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Z rysunku 3 wynika, że najmniejsze różnice w cenie za hektar występowały w latach 2012–2017. Można wnioskować, że w tym okresie ceny w obu województwach były na podobnym poziomie. Natomiast w kolejnych latach, tj. 2018–2021 różnica ta stała się bardziej wyraźna na korzyść województwa wielkopolskiego. W badanym okresie tylko w dwóch latach ceny użytków rolnych w województwie kujawsko-pomorskim były wyższe, tj. w latach 2014 i 2015. Najmniejsza różnica w cenie za hektar użytków rolnych wystąpiła w roku 2015.

 
Emilia Kucińska
"Wieś Kujawsko-Pomorska", listopad 2022 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do niego tutaj
POWIĄZANE TEMATY:ceny ziemi rolniczej
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO