KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Działania KOWR na rzecz najbardziej potrzebujących

Opublikowano 15.12.2022 r.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od wielu lat realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa polegający na pomocy żywnościowej osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym w naszym kraju. W tym roku skorzystało z niego blisko 1,3 mln osób. Łącznie przekazano ponad 30,3 tys. ton artykułów żywnościowych o wartości ponad 168 mln zł. 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez zapewnienie pomocy żywnościowej. Program realizowany jest w dwóch kluczowych obszarach. Pierwszym z nich jest zakup żywności i dostarczenie jej do magazynów organizacji partnerskich przez wykonawców wybranych w drodze przetargu. Drugi zaś to dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących i działania towarzyszące mające na celu włączenie społeczne oraz wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa. 

Uczestnicy programu otrzymują pomoc żywnościową za pośrednictwem sieci organizacji partnerskich tj. Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża i Kościoła Starokatolickiego w RP. Paczki żywnościowe oraz/albo posiłki, przygotowane z artykułów dostarczanych przez dostawców wybranych przez KOWR, są wydawane osobom zakwalifikowanym przez Ośrodki Pomocy Społecznej do otrzymania pomocy żywnościowej oraz osobom bezdomnym.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest zarazem beneficjentem i instytucją pośredniczącą. Jako beneficjent jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzanie przetargów na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich. Jako instytucja pośrednicząca odpowiada za nadzór nad dostawami żywności przez wykonawców oraz nad dystrybucją żywności i działaniami na rzecz włączenia społecznego.

W ramach realizacji Podprogramu 2021, który był realizowany w 2023 roku, KOWR podpisał z wykonawcami 10 umów na dostawy artykułów spożywczych do organizacji partnerskich. Łącznie rozdysponowano blisko 4,3 mln paczek żywnościowych oraz 1,4 mln posiłków. Realizacja dostaw artykułów spożywczych odbyła się od stycznia 2022 r. do września 2022 r, zaś jej dystrybucja trwała od stycznia 2022 r. do października 2022 r. 


Odbiorcy pomocy żywnościowej mieli również możliwość uczestniczenia w różnych inicjatywach, których celem jest włączenie społeczne. Organizacje partnerskie przeprowadziły blisko 7 tys. działań, obejmując nimi ponad 100 tys. odbiorców końcowych. W trakcie tych działań przeprowadzano warsztaty na temat zdrowego żywienia, edukacji ekonomicznej, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz inne dotyczące zasad zdrowego żywienia i przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności. 


W tym roku z programu skorzystać mogli również obywatele Ukrainy przebywający na terenie naszego kraju. Pomoc była przyznawana pod warunkiem spełnienia kryteriów kwalifikowania do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Obywatele Ukrainy musieli więc spełnić te same warunki, co osoby zamieszkałe na stałe w Polsce.

Program będzie kontynuowany również w 2023 roku pn. „Podprogram 2021 Plus”. Na jego realizację przeznaczono kwotę 111,6 mln zł. Do magazynów organizacji partnerskich planowane jest dostarczenie ok. 13 tys. ton artykułów spożywczych takich jak:  powidła śliwkowe, makaron jajeczny świderki, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, cukier biały czy też olej rzepakowy. Realizacja dostaw wszystkich produktów została zaplanowana w okresie od lutego 2023 r. do lipca 2023 r., natomiast dystrybucja od lutego 2023 r. do sierpnia 2023 r.

źródło: KOWR
 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO