KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

WYSZUKIWARKA

Działy specjalne 2023 - wyższy podatek dochodowy

Opublikowano 17.12.2022 r.
Rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji w 2023 roku zapłacą wyższy podatek dochodowy.

działy specjalne produkcji rolnej 2023

Działy specjalne produkcji rolnej

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.) minister finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2023 r. w projekcie rozporządzenia z 5 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 25 maja 2022 r. (Monitor Polski z 2021 roku, poz. 521), wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 106 (wzrost cen o 6%). Dlatego też minister finansów w porozumieniu z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, uwzględniając ww. wskaźnik ogłoszony przez prezesa GUS, zmienił wysokości norm szacunkowych dochodu. Podatek dochodowy od osób fizycznych osiągających przychód z działów specjalnych produkcji rolnej będzie w 2023 r. o ok. 6% wyższy niż w 2022 r.

TABELA WYBRANYCH RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Powyższe stawki wchodzą w życie 1 stycznia 2023 roku. Do 20 stycznia każdego roku podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych
produkcji rolnej, są obowiązani złożyć urzędowi skarbowemu (właściwemu wg miejsca zamieszkania podatnika) deklarację PIT-6 o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku podatkowym. Potem naczelnik urzędu skarbowego wydaje podatnikowi decyzję, ustalającą wysokość zaliczek na dany rok i trzeba te zaliczki (obniżone o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne) wpłacać do kasy lub na rachunek urzędu skarbowego w terminach do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień płaci się do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Zaś podatnicy rozpoczynający prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej w trakcie trwania roku podatkowego mają obowiązek złożyć deklarację PIT-6 w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności oraz dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego na druku NIP-7 w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia tej działalności.

 
Dariusz Partyka
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
POWIĄZANE TEMATY:podatek dochodowy rolnik
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO