KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Stypendia Pomostowe rozdane studentom

Opublikowano 22.12.2022 r.
W roku akademickim 2022/23 ponad 770 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym 460 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów. Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7 tys. zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

Stypendia Pomostowe są jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas w programie przyznano 27 tys. różnego rodzaju stypendiów, w tym blisko 18 tys. na I rok studiów. Partnerzy przeznaczyli na ten cel ponad 131 milionów zł.
Partnerami Strategicznymi Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski. Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, Partnerzy: koalicja blisko 90 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Fundacji Stocznia. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

W roku akademickim 2022/23 ponad 770 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym 460 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.
Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7 tys. zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich. Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, następca prawny Agencji Nieruchomości Rolnych od początku istnienia Programu tj. od 2002 roku aktywnie w nim uczestniczy. Mało tego, współtworzył go, aby kontynuować prowadzony od 1998 r. program stypendialny dla uczniów szkół średnich i ponadgimnazjalnych, wywodzących się ze środowisk popegeerowskich. 

W pierwszych trzech latach KOWR sfinansował stypendia ok. 2 tys. studentom, przeznaczając na ten cel kwotę ponad 5 mln zł. Od 2005 roku, ze względu na zmianę ustawy, KOWR nie finansuje już stypendiów, natomiast nadal aktywnie bierze udział w realizacji programu, udzielając wsparcia organizacyjnego w fazie poszukiwań kandydatów do Programu – przyjmuje wnioski, a następnie wysyła je do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

Warto odnotować, że dotychczas z Programu Stypendiów Pomostowych skorzystało ponad 8 tys. młodych ludzi pochodzących z rodzin popegeerowskich. 
 

źródło: KOWR

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO