KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Komisja Europejska przedłużyła stosowanie glifosatu

Opublikowano 24.12.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl

 

Jak poinformowała Komisja Europejska w rozporządzeniu, Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego. Uznano, że niezbędny jest akt wykonawczy, i przewodniczący przedłożył komitetowi odwoławczemu projekt aktu wykonawczego do dalszego rozpatrzenia. Komitet odwoławczy nie wydał opinii i z tego powodu zastąpiono w dotychczasowym wpisie o wygaśnięciu zatwierdzenia glifosatu datę 15 grudnia 2022 roku datą: 15 grudnia 2023r.


Wyznaczono Francję, Węgry, Niderlandy i Szwecję do pełnienia wspólnie funkcji państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy w procedurze odnowienia zatwierdzenia glifosatu. Te cztery państwa członkowskie utworzyły grupę ds. oceny glifosatu („AGG”). W dniu 18 sierpnia 2020 r. AGG potwierdziła dopuszczalność wniosku o odnowienie. W dniu 15 czerwca 2021 r. AGG przedłożyła Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) swój wstępny projekt sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia.


W trakcie konsultacji publicznych dotyczących wstępnego projektu sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia dla glifosatu przedłożono Urzędowi bardzo dużą liczbę uwag. Ponadto w dniu 14 marca 2022 r. Urząd zwrócił się do wnioskodawcy o przekazanie znacznej ilości dodatkowych informacji, które przedłożono w odpowiednim terminie. Dodatkowo AGG i Urząd wskazały bardzo dużą liczbę kwestii do omówienia przez ekspertów podczas wzajemnej oceny. Ocena dodatkowych informacji przez AGG oraz wzajemna ocena prowadzona przez Urząd na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 844/2012 wymagają znacznie więcej czasu.


Jak poinformowała KE, 10 maja 2022 r. Urząd i Europejska Agencja Chemikaliów poinformowały Komisję, że przyjęcie przez Urząd wniosków z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka związanego z glifosatem zostanie opóźnione i przewiduje się, że wnioski te zostaną przyjęte nie wcześniej niż w lipcu 2023 r. Z tego powodu zatwierdzenie glifosatu przedłużono o rok.

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO