KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Jaki to był rok w rolnictwie? Minister podsumowuje

Opublikowano 02.01.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podsumował, podczas konferencji prasowej, rok 2022 w rolnictwie. Zwrócił uwagę, że mijający rok był wyjątkowy. Nadal nie skończyła się na dobre pandemia COVID-19, a już od 24 lutego mamy do czynienia ze skutkami brutalnej agresji Rosji na Ukrainę – zauważył na wstępie wicepremier.

Rok w rolnictwie 2022

– Nie pozostawiliśmy rolników samych sobie – podkreślił szef resortu rolnictwa, rozpoczynając podsumowanie całorocznych działań.

Dopłaty do nawozów

– Jako jedyny kraj w Unii Europejskiej zastosowaliśmy dopłaty do zakupu nawozów – przypomniał wicepremier.

Podkreślił, że z tego mechanizmu skorzystało ponad 418 tysięcy rolników, a maksymalna stawka pomocy wynosiła 500 zł/ha.
ASF

– Podjęte działania w zakresie pomocy przy sporządzeniu planów bioasekuracyjnych okazały się bardzo skuteczne, bo ich efektem jest spadek liczby ognisk ze 124 w 2021 r. do 14 w bieżącym roku – podkreślił wicepremier.

Rynek trzody chlewnej

– W związku z bardzo trudną sytuacją na rynku trzody chlewnej w całej Europie podjęliśmy niezbędne działania wspierające producentów trzody chlewnej – powiedział szef resortu rolnictwa.

Wicepremier przypomniał o dwóch naborach wniosków o wsparcie. Pierwszy dotyczył okresu od listopada 2021 r. do marca 2022 r. Na dopłaty do loch – do 10 urodzonych prosiąt –  wydatkowano 450 mln złotych. Drugi nabór dotyczył okresu kwiecień – czerwiec i wówczas wsparcie wyniosło w sumie 150 mln złotych.

Wicepremier wspomniał również o kolejnym wsparciu dla producentów trzody chlewnej, które wyniesie od 2,4 do 70 tys. złotych.

Pomoc dla sadowników

– W związku z całkowitym zablokowaniem eksportu polskich jabłek na wschód wystąpiliśmy o zgodę na zdjęcie z rynku 200 tys. ton jabłek deserowych i przekazanie ich do przemysłu przetwórczego – przypomniał szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Poinformował jednocześnie, że z tego mechanizmu skorzystało około 2,5 tysiąca sadowników, a średnia wysokość pomocy wyniosła 17 tysięcy złotych dla producenta.

Płatności bezpośrednie

Wicepremier zwrócił uwagę, że od nowego roku 97 proc. gospodarstw rolnych w Polsce będzie otrzymywało płatności bezpośrednie większe o 2 proc. od średniej unijnej.

Jednocześnie szef resortu rolnictwa poinformował, że od 15 października do końca listopada mijającego roku 13 mld złotych z tytułu wypłaconych zaliczek wpłynęło na konta rolników.

– Te zaliczki w znacznym stopniu poprawiły płynność finansową gospodarstw – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Pomoc krajowa

Podsumowując mijający rok, szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na wsparcie rolników w postaci dopłat do paliwa rolniczego, do działalności Kół Gospodyń Wiejskich, do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz w ramach mechanizmów wynikających z ułatwień w rolniczym handlu detalicznym (RHD).

Krajowa Grupa Spożywcza

Wicepremier Henryk Kowalczyk podkreślił stabilizującą rolę Krajowej Grupy Spożywczej.

– Sprawdziła się ona już u progu tegorocznych żniw, stabilizując rynek – stwierdził szef resortu rolnictwa.

Dodał jednocześnie, że planowane jest dalsze wzmocnienie Krajowej Grupy Spożywczej poprzez zasilenie jej przez kolejne podmioty, aby mogła ona wpływać na stabilizowanie innych rynków.

Wyniki eksportu produktów rolno-spożywczych

– Rok jeszcze się nie zakończył, ale dane za 10 miesięcy wskazują, że wartość eksportu będzie większa niż w 2021 roku. Za pierwsze dziesięć miesięcy wyniosła ona 39,2 mld euro, podczas gdy za 2021 rok wyniosła ona prawie 38 mld euro – poinformował wicepremier Henryk Kowalczyk.

Źródło: MRiRW
 

POWIĄZANE TEMATY:minister rolnictwarolnictwo
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO