KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • ODR Bratoszewice
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

,,Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” - finansowanie tworzenia nowych firm

Opublikowano 02.01.2023 r.
Jeśli jesteś rolnikiem, małżonkiem rolnika lub domownikiem, opłacałeś nieprzerwanie składki KRUS przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie na gospodarstwo, które położone jest na obszarze wiejskim, miejsko-wiejskim lub na terenie gminy miejskiej (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców), to jedną z możliwości jest skorzystanie z pomocy finansowej na operacje typu ,,Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości:

 • 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy
 • 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy
 • 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

W 2022 r. planowany jest nabór wniosków w ramach tego działania i jest to ostatnia szansa na uzyskanie dotacji na założenie nowej lub rozwój istniejącej firmy. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów dostępu, punktacji, zasad i wysokości dofinansowania znajdziecie Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich-nie asf.

Z analiz przeprowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że tylko jedna na pięć nowo tworzonych firm rozwija długofalową działalność i istnieje kilka lub kilkanaście lat. Pozostałe cztery nie rozpoczynają działalności albo w krótkim czasie ją zamykają lub zawieszają. Przyczyn tego jest wiele, a najczęściej są to: błędna, nadmiernie optymistyczna ocena własnych możliwości i predyspozycji, nie trafi ona ocena sytuacji rynkowej, niedoszacowanie nakładów początkowych, nieodpowiednia kalkulacja kosztów działalności, brak rezerwy finansowej i środków pieniężnych, a czasem zły wybór partnerów biznesowych.

Większości tych błędów można uniknąć poprzez sporządzenie solidnego biznesplanu oraz dokładną weryfikację
jego założeń. Do wniosku o przyznanie premii rolnik powinien dołączyć szczegółowy biznesplan. Będzie on swoistą „biblią”, czyli zbiorem zasad obowiązujących przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Od czego zacząć opracowanie biznesplanu?

Musimy sobie odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań:

 • Czym będzie się zajmować firma?
 • Warto wiedzieć, że pomoc finansową można otrzymać na ponad 400 różnych działalności gospodarczych. Zachęcamy do skorzystania z informacji dotyczących tych rodzajów działalności na stronie: sprawdź pełną LISTĘ KODÓW PKD lub https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd
 • Dlaczego chcemy podjąć właśnie taką działalność?
 • Czy mamy odpowiednie kwalifikacje (wykształcenie, szkolenia, certyfikaty, kursy, doświadczenie)?
 • Czy posiadamy jakiekolwiek zaplecze – dostępne środki finansowe, lokal, a może samochód dostosowany do transportu produktów, maszyny lub narzędzia, które będzie można wykorzystać w podejmowanej działalności?
 • Co będzie przedmiotem inwestycji (maszyny, urządzenia, środki transportu, narzędzia, sprzęt komputerowy, oprogramowanie itp.) w ramach otrzymanej premii? Pamiętajmy, że każdy zakup musi być uzasadniony pod względem profilu i skali prowadzonej produkcji/usług/sprzedaży towarów.

Każda działalność wiąże się z wiedzą branżową, bez której trudno jest prowadzić interes. Zakładanie firmy trzeba zatem rozpocząć od zdobycia wiedzy. W jaki sposób? Najprostszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest popracowanie w branży, w której chce się założyć firmę. Można też ukończyć kursy i szkolenia specjalistyczne, poczytać książki lub znaleźć blogera piszącego o konkretnej działalności. Już na etapie planowania trzeba się dobrze zastanowić, jak będzie wyglądać organizacja firmy zarówno pod względem statusu prawnego, rozliczeń z fiskusem oraz zatrudnienia pracowników. Trzeba spenetrować rynek dostawców i odbiorców, czyli istniejące kanały dystrybucji. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie będę prowadzić podejmowaną działalność. Czy mogę to robić we własnym domu bądź zaadaptowanych budynkach gospodarczych, czy też trzeba będzie wynająć odpowiedni lokal. Czy to miejsce ma być dostępne dla klientów czy niekoniecznie.

Klienci to jeden z najważniejszych elementów naszych założeń. Koniecznie trzeba zdefiniować, kto będzie stanowił grupę klienteli, podzielić odbiorców na kategorie i każdą z nich opisać. Kluczowym zagadnieniem jest ustalenie, które z naszych produktów kupią i dlaczego. Co ich przyciągnie do naszej firmy? W tym miejscu bezwzględnie trzeba przeanalizować funkcjonowanie konkurencji, zarówno pod względem lokalizacji, jak i zakresu działalności. Konkurencję trzeba opisać, wskazać jej liczebność, doświadczenie, wiedzę, oferowane ceny, a także ocenić, czym się wyróżnia i czy stanowi dla nas realne zagrożenie. Starajmy się znaleźć nasze atuty, mogące doprowadzić do uzyskania przewagi na rynku. Konkluzją ma być odpowiedź na pytanie, dlaczego klient przyjdzie właśnie do nas.

Promocja i reklama – to obszary również wymagające przemyślenia. Kwestie, w jakich mediach będziemy się reklamować i dlaczego, wybór rodzaju reklamy, pośrednictwa, sposobu eksponowania walorów swojego produktu, jego dopasowanie i adresowanie do konkretnej grupy odbiorców, którzy będą naszymi potencjalnymi klientami, to szereg zadań, które właściwie i odpowiedzialnie wykonane przyczynią się do sukcesu.
Kolejnym krokiem jest analiza silnych stron naszego przedsięwzięcia – a należą do nich, np. doświadczenie, wysoka jakość oferowanego produktu czy unikalna oferta. Pamiętajmy o słabych stronach; na tym etapie będą to z pewnością: brak ustalonej marki i stałych klientów, wąski asortyment na początku działalności, a może uzależnienie od jednego dostawcy.

Wreszcie przychodzi pora na określenie przychodów i rozchodów. Należy ustalić koszty stałe działalności i oszacować przyszłą wartość sprzedaży. Analiza finansowa jest najważniejszą częścią biznesplanu. Przychody, pochodzące ze sprzedaży naszych produktów, usług, materiałów i towarów, starajmy się szacować raczej ostrożnie. Przyjęte założenia opisujemy w koncepcji rozwoju, gdzie analizujemy, ile towarów/usług możemy sprzedać na etapie początkowym, ile po roku, a ile po 2 latach działalności, kiedy to firma powinna już w pełni funkcjonować. Bardzo ważne jest określenie realnych kosztów naszej działalności: kosztów materiałowych (zakupionych surowców, towarów i materiałów), najmu lokalu, serwisowania, naprawy i konserwacji urządzeń, kosztów eksploatacyjnych (woda, ścieki, energia elektryczna, telefon, Internet, ogrzewanie, paliwo, odpady), kosztów transportu, jeśli prowadzimy działalność związaną z dojazdami do klienta. Nie zapomnijmy o wynagrodzeniu brutto dla zatrudnionych pracowników oraz narzutach na wynagrodzenia, podatkach, kosztach bankowych, kosztach innych usług zewnętrznych, reklamie, czynszach, a jeśli posiłkujemy się kredytem, to o odsetkach.

Wszystkie elementy biznesplanu muszą być spójne. Pomoc może zostać przyznana na operację uzasadnioną ekonomicznie. Działalność ma być rentowna, a to oznacza, że beneficjent będzie musiał osiągnąć przychody z tytułu prowadzenia działalności w wysokości nie mniejszej niż wydatki w każdym roku podatkowym następującym po roku, w którym planuje złożenie wniosku o płatność pierwszej raty.

 
Bożena Jóźwiak
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
POWIĄZANE TEMATY:działalność pozarolnicza
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO