KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Jak zachować płynność finansową w czasach kryzysu?

Opublikowano 06.01.2023 r.
Aby poruszyć temat płynności finansowej w przedsiębiorstwie najpierw należy zrozumieć co to jest i czy jest dla nas istotna? Otóż każdy kto prowadzi własny biznes nieustannie powinien kontrolować płynność finansową przedsiębiorstwa, ponieważ jest to podstawowy parametr oceny jakości bieżącej działalności firmy i oznacza zdolność do terminowego regulowania wymagalnych zobowiązań bieżących (krótkoterminowych).  

Będąc w momencie chwilowego kryzysu i utraty płynności finansowej istotne jest szybkie działanie. Należy ustalić, co mogło doprowadzić do kryzysu, próbując określić czas, kiedy do niego doszło, a także jego główną przyczynę. Być może winę ponoszą zbyt niskie ceny za oferowane usługi, mała liczba klientów czy nieudana inwestycja. Na wszystko można jednak znaleźć sposób. 


Istotne jest ustalenie, czy pojawiły się zatory płatnicze, tzn. czy klienci nie zalegają z zapłatą. W końcu bez zapłaty za wykonane usługi firma nie będzie w stanie dalej funkcjonować na rynku. Jeśli któryś z kontrahentów spóźnia się z zapłatą, to należy wysłać mu przypomnienie i wyznaczyć termin spłaty zobowiązania. Sprawę należy załatwić polubownie, a na drogę sądową zdecydować się jedynie w ostateczności, kiedy pomimo wielu próśb przelew od klienta dalej nie został wykonany. W przypadku dużej liczby niezapłaconych faktur i przedłużających się terminów płatności warto skorzystać z pomocy, np. firmy windykacyjnej. O odpowiednim określeniu terminu spłaty warto też pamiętać w przypadku podpisywania umowy z nowymi klientami. Im krótszy termin do spłaty, tym szybciej poprawi się sytuacja finansowa firmy. Warto również we współpracy z kontrahentami zawierać umowy uwzględniające wpłacanie zaliczek lub zadatku, a nawet kary umowne za opóźnienia w płatnościach. 


Skrupulatne pilnowanie wydatków jest nie mniej istotnym elementem w czasach kryzysu. Należy dokładnie analizować i planować wydatki w przedsiębiorstwie. Warto je uporządkować nadając im odpowiednie priorytety i najpierw zapłacić za to, co jest w danym momencie najważniejsze, z krótkim terminem płatności. W ten sposób można odłożyć w czasie wydatki, które nie są pilne, z długim okresem płatności.

W momencie kiedy powyższe czynności nie przynoszą pożądanych rezultatów, kolejnym krokiem może być pozyskanie środków z banku w formie kredytu czy skorzystanie z usługi faktoringu, dzięki której otrzymujemy środki za wystawione faktury przychodowe bez zbędnej zwłoki.
Pomocne może być też skorzystanie z konsolidacji kredytów, czyli możliwości zapłaty jednej raty zamiast kilku oraz wydłużenia czasu spłaty.

Niższa wysokość miesięcznej opłaty za kredyt w stosunku do sumy rat dotychczas posiadanych zobowiązań to najbardziej oczywista zaleta, jaką posiada kredyt konsolidacyjny. Dzięki niemu przedsiębiorcy, którzy mają problemy ze spłatą będą mieli do spłacenia jedną, niższą ratę. W ten sposób unikną opóźnień w regulowaniu zadłużeń, które mogły wynikać między innymi z wysokości miesięcznych zobowiązań.


Przedstawionych zostało kilka form wsparcia płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Nie trzeba oczywiście korzystać ze wszystkich, tylko odpowiednio do sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo, dopasować proponowane rozwiązania.

 
Marta Bettin
"Wieś Kujawsko-Pomorska", grudzień 2022 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do niego tutaj
POWIĄZANE TEMATY:płynność finansowa
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO