KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – pamiętaj przed urlopem!

Opublikowano 07.01.2023 r.
przez Magdalena Przybylak-Zdanowicz
Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy przyjemnych i niezakłóconych żadnymi ekscesami wyjazdów. Mimo to, warto być przezornym. Zaopatrując się w bezpłatną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, zyskujemy prawo do darmowych świadczeń w placówkach medycznych większości europejskich krajów.

europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego

Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)?

To dokument, który poświadcza, że ubezpieczamy się w Polskim Narodowym Funduszu Zdrowia. Dzięki temu, w razie potrzeby, mamy prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych w placówkach na terenie całej Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych. Karta EKUZ jest osobistą kartą wystawioną na nazwisko jej posiadacza i przysługującą tylko jemu (ale można wyrobić także kartę dla dzieci). Na dokumencie znajdują się informacje takie jak: imię; nazwisko; data urodzenia; PESEL; numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę; numer identyfikacyjny Karty oraz data ważności.

Jak uzyskać kartę EKUZ?

Nie jest to proces trudny i długotrwały. Wystarczy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Formularz otrzymamy w Oddziale lub Delegaturze. Można go także pobrać ze strony internetowej www.nfz.gov.pl. Jeżeli postąpimy zgodnie z instrukcją (najważniejsze to załączyć dowód poświadczający, że odprowadzamy składki, np. druk RMUA) to cała procedura potrwa 1 dzień. 

Co zyskasz?

Posiadacz karty EKUZ ma prawo korzystać z opieki medycznej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w zakresie umożliwiającym kontynuowanie pobytu w bezpiecznych warunkach. Kobiety w ciąży mogą korzystać z dostępu do wszystkich świadczeń niezbędnych związanych z porodem i okresem połogu. Karta nie przyda się natomiast osobom, które wyjechały za granicę właśnie po to, by skorzystać z leczenia. 
Pamiętajmy, że karta EKUZ obowiązuje tylko w placówkach publicznych dlatego jeżeli zdecydujemy się na lekarza prywatnego na pewno zapłacimy. Także w publicznej placówce, w zależności od kraju, może okazać się, ze za niektóre świadczenia trzeba zapłacić. O takie szczegóły najlepiej zapytać w lokalnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rokrocznie NFZ przypomina ubezpieczonym o możliwości skorzystania z EKUZ i cieszy się ona coraz większym zainteresowaniem.
 

POWIĄZANE TEMATY:ekuzkarta ekuz

 

 
Magdalena Przybylak-Zdanowicz

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO