KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Programy hormonalne w hodowli bydła

Opublikowano 06.01.2023 r.
Od lat trendy w hodowli bydła w Polsce i na świecie zmieniają się znacząco. Intensywna praca hodowlana, poprawa warunków utrzymania, a także świadome żywienie zwierząt paszami wysokiej jakości, spowodowały znaczny wzrost średniej rocznej wydajności mlecznej krów. Zmiany w fenotypie zwierząt zaowocowały jednak wieloma negatywnymi konsekwencjami, m.in. spadkiem płodności zwierząt, trudnymi porodami czy szybkim brakowaniem ze stada spowodowanym chorobami metabolicznymi lub problemami z układem ruchu. 
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO