KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Wsparcie plantatorów chmielu - w 2023 r. nowy nabór

Opublikowano 16.01.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Kolejny nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu będzie prowadzony od 15 lutego do 31 marca 2023 r. 

wsparcie plantatorów chmielu

Wsparcie plantatorów chmielu

Wsparcie będzie udzielane na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu, na powierzchni nie większej niż 5 ha, na nowe konstrukcje wolne od kreozotu, w tym na demontaż słupów nośnych impregnowanych kreozotem, nabycie i transport nowych elementów konstrukcyjnych wolnych od kreozotu oraz na ich montaż na tej samej powierzchni, na której dokonano demontażu słupów nośnych impregnowanych kreozotem.

Wsparciem będą mogły zostać objęte przedsięwzięcia:

  •     które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku,
  •     których realizacja trwa nie dłużej niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego z ostatecznym odbiorcą wsparcia (tj. podmiotem realizującym przedsięwzięcie objęte wsparciem) i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski będzie można składać w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

Podstawa prawna i materiały

  •     Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 98);
  •     Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Wymiana słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu;
  •     Opis realizacji przedsięwzięcia w zakresie części inwestycji A1.4.1. dotyczącej wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wymiana-slupow-nosnych-impregnowanych-kreozotem-na-plantacjach-chmielu---ii-nabor-wnioskow

Źródło: MRiRW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO