KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • ODR Bratoszewice
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Mniej za energię

Opublikowano 17.01.2023 r.
Wraz z początkiem 2023 roku wchodzi w życie pomoc w postaci zamrożenia cen energii elektrycznej w ramach tzw. tarczy solidarnościowej. 

Wraz z początkiem 2023 roku wchodzi w życie pomoc w postaci zamrożenia cen energii elektrycznej w ramach tzw. tarczy solidarnościowej.

Utrzymanie cen prądu na dotychczasowym poziomie wprowadza Ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Ceny prądu będą zablokowane na poziomie z 2022 r., a gwarantowana cena energii będzie obowiązywać: 

 • do 2 tys. kWh (kilowatogodzin) rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych 
 • do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych, w których mieszkają osoby niepełnosprawne 
 • do 3 tys. kWh rocznie dla rolników oraz dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny.

Po przekroczeniu wskazanego zużycia, każda kolejna zużyta kilowatogodzina, czyli nadwyżka ponad limit będzie rozliczana według taryf opłat z 2023 r. – za 1 megawatogodzinę (MWh) trzeba będzie zapłacić maksymalnie 693 zł netto (785 zł za MWh dla samorządów, małych, średnich przedsiębiorstw i podmiotów wrażliwych). 

Ta cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców od momentu przekroczenia limitów zużycia do 31 grudnia 2023 r. 

Aby uzyskać wyższy limit, należy złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii najpóźniej do 30 czerwca 2023 roku! 

Jeśli obowiązuje nas limit 2 tys. kWh, nie musimy wypełniać ani składać żadnych wniosków, żeby mieć zamrożone ceny prądu do tej ilości kWh.
Oświadczenie można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej (podpisać przy pomocy profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Wersję papierową z własnoręcznym podpisem składa się w siedzibie sprzedawcy energii lub listownie. Wzory tych dokumentów można pobrać ze strony internetowej dostawcy energii. Jeżeli oświadczenie nie zostanie złożone mimo uprawnień – odbiorca energii będzie traktowany jak gospodarstwo domowe z limitem 2 tys. kWh.

W oświadczeniu podajemy:

 • dane identyfikacyjne i kontaktowe uprawnionego odbiorcy końcowego (osoby, na którą wystawiana jest faktura za energię elektryczną) 
 • numer decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 r. 
 • nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję 

Należy także załączyć kopię decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 r. 

Trzeba pamiętać, że limit 3 MWh będzie przysługiwał w sytuacji, gdy punkty poboru energii oprócz budynku mieszkalnego służą również rozliczeniom zużytej energii elektrycznej na potrzeby urządzeń i instalacji położonych na gruntach gospodarstwa rolnego lub gruntach, na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej, pod warunkiem, że służą one wyłącznie działalności rolniczej lub prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej. 

Z tego zapisu można wnioskować, że jeśli rolnik ma oddzielny licznik na gospodarstwo oraz na budynek mieszkalny, to nie będzie mógł skorzystać 
z limitu 3 MWh. Pozostanie mu jedynie limit zużycia przewidziany dla gospodarstw domowych, który wynosi 2 tys. kWh albo 2,6 tys. kWh, jeśli ma Kartę Dużej Rodziny albo jeśli jest osobą niepełnosprawną lub ma taką w swoim gospodarstwie domowym. Należy też wiedzieć, że oświadczenie uprawniające do większego limitu zużycia prądu 3 MWh składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Rolnik składający taki dokument jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

Ta sama ustawa zakłada także wprowadzenie dodatku elektrycznego. Przysługiwać on będzie gospodarstwu domowemu zgłoszonemu do centralnej ewidencji emisyjności budynków, u którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Wysokość dodatku wynosi 1.000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia przez to gospodarstwo domowe więcej niż 5 MWh, przysługuje dodatek w podwyższonej wysokości 1.500 zł. O ten dodatek można ubiegać się w swojej gminie. 

Przewidziany jest jeszcze mechanizm upustu w przypadku oszczędności energii o 10 proc. w okresie od 1 października 2022 do 31 grudnia 2023 r. w porównaniu do zużycia energii z analogicznego poprzedniego okresu, czyli od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Będzie on uwzględniony w rozliczeniach z odbiorcą w kolejnych latach. 

Aby skorzystać z możliwości poprawy warunków utrzymania rodziny i gospodarstwa, trzeba zapoznawać się ze wszystkimi informacjami przekazywanymi przez mass media, samorządy i, oczywiście, przez doradców Łódzkiego Ośrodka Doradztwa w Bratoszewicach – staramy się 
dla Państwa być na bieżąco z wszelkimi nowościami i przekazywać je przy każdej możliwej okazji, również na łamach naszego wydawnictwa RADA.

 
Izabela Radziwon
Artykuł opublikowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO