KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Platforma doradcza eDWIN

Opublikowano 20.01.2023 r.
Ostrzeżenia przed agrofagami i załamaniem pogody, powiadomienia o możliwych zagrożeniach na polu, zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska, a nawet możliwość sprawdzenia, skąd pochodzi produkt i jakie były warunki uprawy – to tylko przykładowe korzyści, jakie oferuje platforma eDWIN.

platforma edwin

Platforma doradcza eDWIN

Ważnym elementem integrowanej ochrony roślin jest potrzeba systematycznego monitorowania występowania patogenów roślin. Platforma doradcza eDWIN jest przykładem nowoczesnego rozwiązania w ramach systemów wspomagania decyzji (SWD). Określa zbiór instrukcji, mający 
na celu ułatwienie rolnikowi lub doradcy podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu chemicznego w oparciu o informacje meteorologiczne i rachunek ekonomiczny. Pomaga również określić optymalne terminy wykonania zabiegu, co ma duży wpływ na jego skuteczność. 

Systemy wspomagania decyzji są przyjazne dla środowiska, ponieważ minimalizują zużycie środków ochrony roślin, zmniejszają zużycie maszyn, ograniczają nakład pracy oraz zwiększają wydajność i konkurencyjność gospodarstw. 

Platforma eDWIN jest wsparciem dla rolnika i doradcy. Wspomaganie decyzji w zakresie stosowania środków ochrony roślin pozwala użytkownikowi, po wprowadzeniu danych wymaganych przez system (takich jak: faza rozwojowa, data nalotu szkodnika czy nazwa odmiany), otrzymać wynik w postaci tabelarycznej i graficznej.

System automatycznie pobiera dane meteorologiczne ze stacji położonej najbliżej rejonu badanej uprawy i na podstawie opracowanego modelu matematycznego określa, czy występuje zagrożenie pojawienia się choroby lub nalotu szkodnika. 

Platforma ta jest codziennym wsparciem dla rolników podczas ich pracy. W jej ramach można skorzystać z 4 elektronicznych usług, takich jak: 

 • „Wirtualne gospodarstwo” 
 • „Udostępnianie danych meteorologicznych” 
 • „Śledzenie pochodzenia produktu” 
 • „Raportowanie zagrożeń”.

Wszystkie są całkowicie bezpłatne i dostępne dla każdego zainteresowanego. Można z nich korzystać zarówno na komputerach, jak i na urządzeniach mobilnych. 

Zalety platformy eDWIN: 

 • powiadamianie o możliwych zagrożeniach na polu 
 • ostrzeganie przed agrofagami 
 • wspomaganie decyzji: czy i kiedy oraz w jakiej ilości zastosować środek ochrony roślin 
 • gospodarowanie przyjazne środowisku oraz wpisujące się w unijną politykę Zielonego Ładu 
 • ostrzeganie przed załamaniem pogody 
 • dostęp do danych stacji meteorologicznych 
 • podnoszenie jakości produkowanej żywności 
 • uproszczony kontakt z doradcą rolniczym 
 • możliwość sprawdzenia, skąd pochodzi produkt 
 • zmniejszanie zanieczyszczenia środowiska 
 • uzyskiwanie danych do dalszych badań nad ochroną roślin 
 • generowanie raportów dotyczących ewentualnych zagrożeń chorobami i szkodnikami w rolnictwie, ogrodnictwie i sadownictwie. 

Pomysłodawcą utworzenia platformy eDWIN był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Jest ona całkowicie darmowa i dostępna dla wszystkich chętnych na komputerach oraz jako aplikacja na urządzeniach mobilnych. Mogą z niej korzystać zarówno rolnicy, instytucje naukowe, samorządy, jak i inne osoby. Szczegółowe informacje o platformie dostępne są na stronie www.edwin.gov.pl. 

Aplikacja eDWIN została częściowo udostępniona już w czerwcu 2022 roku. Od tego czasu rolnicy mogli korzystać z dwóch usług: „Wirtualne gospodarstwo” oraz „Udostępnianie danych meteorologicznych”. Nadal trwały jeszcze prace nad dwoma ostatnimi usługami, którymi są: „Raportowanie zagrożeń” oraz „Śledzenie pochodzenia produktów”. Te dobiegły końca w październiku, dzięki czemu wszystkie usługi są już 
dostępne. 

Z usługi „Śledzenie pochodzenia produktów” mogą korzystać zarówno rolnicy, jak i konsumenci, czyli każdy z nas. Pozwala ona producentom na wprowadzenie do rejestru informacji o pochodzeniu produktu, z którymi mogą zapoznać się konsumenci.

Natomiast usługa „Raportowanie zagrożeń” jest przeznaczona dla instytucji naukowych oraz odpowiedzialnych za ochronę roślin. Dzięki niej możliwe jest generowanie raportów z systemu monitoringu zagrożeń chorobami i szkodnikami w rolnictwie czy ogrodnictwie.

Z punktu widzenia rolników, najważniejsze są dwie pozostałe usługi, które pozostają aktywne już od czerwca, czyli „Wirtualne gospodarstwo” oraz „Udostępnianie danych meteorologicznych”. Pierwsza z nich umożliwia pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o wystąpieniu na danym obszarze agrofagów oraz dostarczanie powiadomień dotyczących ewentualnych zagrożeń na polu. Dzięki drugiej rolnicy mają ponadto 
dostęp do danych z około 600 stacji meteorologicznych w całej Polsce, które zbierają informacje o aktualnym stanie pogody. Każda z nich na bieżąco monitoruje, m.in.: 

 • temperaturę, wilgotność powietrza, sumę i intensywność opadów deszczu, ciśnienie atmosferyczne oraz prędkość i kierunek wiatru. 

Platforma doradcza eDWIN powstała w ramach projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”. Prace nad nią trwały od czerwca 2019 do końca października 2022 roku i uczestniczyło w nich 19 partnerów z całej Polski, w tym wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy.

 
Katarzyna Bryk
Artykuł opublikowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
POWIĄZANE TEMATY:edwin
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO