KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Ubywa substancji aktywnych

Opublikowano 21.01.2023 r.
Strategia „od pola do stołu”, która jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu, zakłada do 2030 roku zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin o 50%. Z każdym rokiem „wypadają” z rejestru kolejne substancje aktywne. Dlatego zawsze warto być na bieżąco z aktualnym stanem magazynowym tych preparatów pod kątem nadchodzących zmian.

Dlaczego tak się dzieje? Strategia ta ma na celu m.in.: redukcję zanieczyszczeń środowiska wpływających negatywnie na klimat i różnorodność biologiczną, ograniczenie strat żywności oraz zrównoważoną produkcję żywności, a takie zmiany cieszą się pozytywnym przyjęciem przez konsumentów. Program przewiduje działania wspierające podmioty gospodarcze zaangażowane w zrównoważony proces produkcji żywności, nie jest jednak jeszcze jasne, jakie konkretne kroki zostaną podjęte. Powstaje pytanie, jakich substancji oraz czynnych środków  ochrony roślin zabraknie na rynku już wkrótce? W tabeli zebrano dane o środkach, którym skończył się już termin stosowania i przechowywania oraz takich, które zostaną wycofane w najbliższym roku

A co z glifosatem? Komisja Europejska 15 grudnia 2022 r. wydała w tej sprawie oficjalne rozporządzenie, mówiące o przedłużeniu jego stosowania o kolejny rok, ale pod pewnymi warunkami:

  • ¾ glifosat można stosować na „starych zasadach”
  • ¾ prawdopodobnie zakres stosowania glifosatu po roku 2023 zostanie ograniczony tylko do wybranych działań
  • ¾ decyzja ws. przedłużenia okresu zatwierdzenia została podjęta, ponieważ ocena glifosatu została opóźniona z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy.

Na temat tego, co się stanie z glifosatem po 2023 roku wypowiedział się prof. dr hab. Marek Mrówczyński (IOR-PIB): Dobrze, że Komisja Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu o 1 rok możliwości stosowania substancji czynnej glifosat, który w Polsce zarejestrowany jest przez MRiRW w 98 herbicydach, służących do nieselektywnego zwalczania chwastów. Glifosat znajduje się na unijnej liście substancji do zastąpienia, czyli w najbliższych latach powinien zostać wymieniony na inną substancję czynną o odmiennym mechanizmie działania.

Problem polega lega na tym, że aktualnie nie istnieje substancja czynna, która mogłaby zastąpić glifosat. Firmy fitofarmaceutyczne prowadzą badania, które mają wskazać nową substancję czynną, ale problem polega na bardzo wysokich wymaganiach zdrowotnych i środowiskowych, obowiązujących w UE.

Poza glifosatem planuje się jeszcze wycofać: abamektynę, obecną w takich środkach, jak: Acaramik czy Vertigo.

 
Katarzyna Bryk 
Artykuł opublikowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO