KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Wielkie wyzwania dla unijnego rolnictwa

Opublikowano 20.01.2023 r.
Przed Unią Europejską stoi szereg wyzwań w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i konkurencyjności produkcji rolnej. Z nowymi wymaganiami zmierzą się też wszystkie branże, które są związane z produkcją rolną.

Komisja Europejska opracowała projekt rozporządzenia w sprawie elektronicznego rejestru zabiegów środkami ochrony roślin. Ma ono wejść w życie za dwa lata. Wszyscy profesjonalni użytkownicy tych preparatów będą musieli sami wprowadzać dane dotyczące ochrony upraw. Dokładne przepisy są jeszcze dopracowywane, ale wiadomo, że oprócz handlowej nazwy poszczególnych substancji, trzeba będzie jeszcze spisywać z ich opakowań numery pozwoleń, numery partii oraz datę produkcji.

Musi być również podana data i godzina rozpoczęcia zabiegów, nazwy agrofagów i fazy roślin chronionych wg BBCH. Istotnym elementem w elektronicznej dokumentacji jest zapisywanie dawek środka w litrach lub kg na 1 ha, natomiast zaprawy nasiennej na 1 tonę. Dodatkowo trzeba podać łączną wielkość powierzchni, która podlegała ochronie z zastosowaniem danego preparatu (hektary, jeśli dotyczyć to będzie stosowania środków ochrony roślin, ale także i zastosowanego zaprawionego materiału siewnego; m3 jeśli będzie to pomieszczenie; kg lub tony, jeśli chodzi o zaprawianie nasion). 

Każdorazowe użycie tych związków, będzie musiało być zarejestrowane elektronicznie w ciągu 30 dni od daty wykonania zabiegów ochronnych. Jedno jest pewne – rolnicy nie będą mieli żadnych korzyści z prowadzenia tego elektronicznego rejestru. Zakres ewidencjonowanych danychbędzie dla nich dużym obciążeniem biurokratycznym (jeśli projekt rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu środków ochrony roślin wejdzie w życie). 

Każdy zabieg wpisany do elektronicznego rejestru może być automatycznie sprawdzany przez jednostki kontrolujące, a zapis taki może stać się podstawą do wymierzenia sankcji w przypadku zastosowania środka ochrony roślin niezgodnie z etykietą. 

Zrównoważona produkcja i konsumpcja żywności oraz łagodzenie zmian klimatu to kwestie, które w dużym stopniu będą decydowały o naszej przyszłości. Jeśli dojdzie do wprowadzenia w życie rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu środków ochrony roślin, to rolnicy wykorzystujący nasiona zaprawione takimi preparatami będą mieli obowiązek nie tylko raportowania o stosowaniu ww. związków, lecz także informowania o wysiewie zaprawionych nasion. Wszystkie dane będą musiały być przechowywane przez okres co najmniej 3 lat od daty ich wprowadzenia. 

Należy także zauważyć, że informacje te będą dotyczyć również zapraw, a elektroniczna ewidencja będzie musiała być wypełniana zarówno w przypadku zaprawiania, jak i w sytuacji zakupu materiału siewnego. To kolejne zmiany i wymogi, które mogą działać zniechęcająco na rolników. Tym bardziej, że użytkownik zaprawionych nasion będzie w świetle prawa zrównany z osobą stosującą środki chemiczne. Można zatem zadać sobie pytanie, jakie obowiązki będą ciążyć na osobie, która dokonuje siewu zaprawionymi nasionami? Czy konieczne będzie badanie siewników oraz ukończenie szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin dla operatorów tych maszyn? Co zmieni się w przepisach dotyczących obrotu tymi preparatami wykorzystywanymi do zaprawiania materiału siewnego? 

Trzeba wziąć pod uwagę, że środki ochrony roślin mogą być wprowadzane na rynek wyłącznie w tym państwie, w którym uzyskały zezwolenie lub pozwolenie na wprowadzanie do obrotu. Najpoważniejszą i najbardziej dostrzegalną konsekwencją tego rozwiązania jest prawdopodobieństwo ograniczenia sprzedaży zaprawionego kwalifikowanego materiału siewnego. Spowodować to może konieczność intensywniejszej ochrony upraw 
oraz obniżenie bezpieczeństwa żywnościowego.

Wprowadzenie systemu rejestracji ochrony roślin prowadzonej w poszczególnych gospodarstwach uzasadnia się potrzebą poszerzenia wiedzy na temat produkcji rolnej.

 
Agnieszka Laszczyk
Artykuł opublikowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO