KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Spółki wodne - skąd dane o wielkości gospodarstw?

Opublikowano 23.01.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Rolnictwa w sprawie możliwości pozyskiwania danych o wielkości gospodarstw rolnych przez spółkę wodną, działającą na danym terenie. Mamy odpowiedź szefa resortu.

spółki wodne

Poniżej odpowiedź Ministra Rolnictwa:

Ustawa Prawo wodne (1) nie zawiera szczególnych rozwiązań prawnych, umożliwiających spółce wodnej dostęp do informacji o charakterze podmiotowym, gromadzonych w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (2). Udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków o charakterze podmiotowym, jak wynika z ustawy, jest ograniczone i udostępnienie takich informacji spółce wodnej musiałoby być poparte wykazaniem przez spółkę wodną interesu prawnego. Nie oznacza to jednak, że spółka wodna nie może mieć interesu prawnego w uzyskaniu danych dotyczących właścicieli nieruchomości położonych na obszarze zmeliorowanym. Powinna to jednak wskazać we wniosku bądź zostać wezwana do przedstawienia wyjaśnień w tym zakresie.

O uzyskanie przedmiotowych informacji można również starać się na podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (3) lub ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (4).

Warto zaznaczyć, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie jest podmiotem nadrzędnym nad samorządem gminnym, nie ma więc mocy prawnej, aby nakazać wójtowi gminy udostępniania danych potrzebnych spółce wodnej.

Jednocześnie przypominam, że za dział gospodarka wodna (w tym za ustawę Prawo wodne) odpowiada Minister Infrastruktury, dlatego też MRiRW zwrócił się do ww. organu z prośbą o opinię w kwestii podniesionej przez Krajową Radę Izb Rolniczych.

Podstawa prawna:

(1) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2022 r. poz. 2625 t.j.);

(2) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z późn. zm.);

(3) art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów brealizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2023 r. poz. 57);

(4) art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2022 r. poz. 1191).

Źródło: KRIR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO