KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

KOWR: wzrost wartości polskiego eksportu żywności

Opublikowano 25.01.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym w Biurze Analiz i Strategii KOWR raportem dotyczącym eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski w okresie styczeń-listopad 2022 r.

eksport kowr

Polski eksport  

 • W okresie styczeń–listopad 2022 r. wartość eksportu ogółem towarów rolno-spożywczych
 •  Polscy eksporterzy sprzedawali produkty rolno-spożywcze przede wszystkim na rynku Unii Europejskiej, ale także na rynkach krajów trzecich.
 • Na rynku UE w okresie jedenastu miesięcy 2022 r. sprzedano towary o wartości 32,3 mld EUR (151 mld zł) – wzrost wartości o 29% w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2021. Udział rynku Unii Europejskiej w polskim eksporcie wyniósł 74%.
 • Do krajów UE wywożono głównie: mięso drobiowe (o wartości 3,0 mld EUR), papierosy (2,7 mld EUR), produkty mleczne (2,4 mld EUR), mięso wołowe (1,6 mld EUR), pieczywo i wyroby piekarnicze (1,6 mld EUR), karmę dla zwierząt (1,4 mld EUR), a także wyroby czekoladowe (1,4 mld EUR).
 • Największe przychody z eksportu do UE-27 uzyskano ze sprzedaży do Niemiec (10,9 mld EUR, wzrost o 26%), Niderlandów (2,9 mld EUR, wzrost o 40%), Francji (2,7 mld EUR, wzrost o 34%), Włoch (2,1 mld EUR, wzrost o 21%) i Czech (2,0 mld EUR, wzrost o 34%).
 • strukturze geograficznej polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych wyniósł 26%.

Do krajów pozaunijnych z Polski eksportowano przede wszystkim: produkty mleczne (940 mln EUR), mięso drobiowe (902 mln EUR), pszenicę (690 mln EUR), czekoladę i wyroby czekoladowe (672 mln EUR), pieczywo i wyroby piekarnicze (666 mln EUR) oraz papierosy (577 mln EUR).

Znaczącymi odbiorcami towarów rolno-spożywczych w krajach trzecich, podobnie jak w latach poprzednich, były przede wszystkim: Wielka Brytania (przychody na poziomie 3,4 mld EUR, wzrost o 25%), Ukraina (865 mln EUR, wzrost o 19%), Stany Zjednoczone (713 mln EUR, wzrost o 30%) oraz Arabia Saudyjska (482 mln EUR, spadek o 0,5%), a w dalszej kolejności: Izrael (368 mln EUR, wzrost o 40%), Norwegia (275 mln EUR, wzrost o 11%).

Eksport towarów rolno-spożywczych szczególnie na rynki pozaunijne w 2022 r. stanowił realizację jednego z najważniejszych zadań umożliwiających rozwój krajowej branży żywnościowej, poprzez zwiększanie spektrum dywersyfikacji relacji biznesowych na rynkach globalnych. W znacznym stopniu przyczynia się do tego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który wspiera działania eksporterów poprzez organizowanie targów, misji wyjazdowych i spotkań biznesowych z partnerami zagranicznymi, co uwiarygadnia polską żywność na rynku międzynarodowym. Równolegle z działaniami instytucji państwowych krajowi przedsiębiorcy, aby utrzymać wzrost sprzedaży produktów rolno-spożywczych koncentrują się na doskonaleniu jakości sprzedawanych produktów i budowaniu polskiej marki żywności za granicą.

Jednocześnie import towarów rolno-spożywczych wyniósł 29,2 mld EUR

(136 mld zł) i był o 29,2% wyższy niż przed rokiem. Wzrost wartości importu był wynikiem rosnących cen transakcyjnych sprowadzanych surowców.
Dodatnie saldo wymiany handlowej ukształtowało się na poziomie 14,4 mld EUR (67 mld zł), o 22,7% wyższym niż w okresie styczeń–listopad 2021 r.

Szerzej nt. wzrostu wartości polskiego eksportu żywności w okresie jedenastu miesięcy 2022 r.: https://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/analizy/handel_zagraniczny/Wzrost%20warto%C5%9Bci%20polskiego%20eksportu%20%C5%BCywno%C5%9Bci%20w%20okresie%20jedenastu%20miesi%C4%99cy%202022%20r..pdf

Biuro Analiz i Strategii KOWR

POWIĄZANE TEMATY:eksport żywnościkowr
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO