KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • ODR Bratoszewice
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Rachunkowość rolna PL FADN

Opublikowano 30.01.2023 r.
Rolnik decydujący się na prowadzenie rachunkowości rolnej PL FADN prowadzi zapisy w formularzach, dzięki którym może przyjrzeć się swoim  kosztom i przychodom dotyczącym wyłącznie gospodarstwa rolnego.

rachunkowość rolna

Rachunkowość rolna

Kończąc zapisy z roku obrachunkowego, generuje się raport indywidualny dla każdego z gospodarstw będących w systemie w danym roku. 
Dzięki tej informacji rolnik ma określone dochody z gospodarstwa rolnego oraz przejrzystą przeprowadzoną analizę działalności gospodarczej. Po ocenie relacji między kosztami i przychodami może zastanowić się nad określeniem kierunku i rodzaju produkcji. 

Istotne w systemie PL FADN jest to, iż można te dane wykorzystać, jako sposób prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów dla rozliczenia się z ARiMR, przy korzystaniu z działań PROW, takich jak: Restrukturyzacja małych gospodarstw, Młody rolnik czy Modernizacja gospodarstw rolnych.

Zasady obowiązujące w Polskim FADN to:

 1. dobrowolne uczestnictwo rolników w prowadzeniu rachunkowości rolnej dla potrzeb Polskiego FADN 
 2. status danych zawartych w książkach rachunkowości rolnej, które są ściśle tajne i bez zgody rolnika nie mogą być nikomu udostępniane (danych zawartych w książkach rachunkowości rolnej nie można wykorzystywać dla celów podatkowych; w związku z tym, nie mają prawa żądania dostępu do nich osoby postronne, m.in. pracownicy urzędów skarbowych).

Podstawą prawną Polskiego FADN jest Ustawa o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych z 29 listopada 2000 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 3 z 2001 r., poz. 20). Ustawa weszła w życie z dniem uzyskania przez Polskę statusu członka UE, tj. 1 maja 2004 roku.

Celem głównym Polskiego FADN jest dostarczanie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (skrót z ang.: Farm Accountancy Data Network). Natomiast cele pośrednie to:

 • dostarczanie danych państwowym ośrodkom decyzyjnym; dane rachunkowe z gospodarstw rolnych konieczne są dla przedstawicieli krajów członkowskich UE do prowadzenia negocjacji w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej, a także narodowych programów wsparcia rolnictwa
 • dostarczanie danych dla organizacji przedstawicielskich rolników; dane rachunkowe z gospodarstw rolnych są niezbędne dla przedstawicieli rolników do negocjowania z władzami RP warunków funkcjonowania gospodarstw rolnych i inicjowania narodowych programów wsparcia rolnictwa
 • dostarczanie danych dla środowiska naukowo--badawczego; dane te stanowią bazę empiryczną analiz i weryfikacji hipotez
 • dostarczanie danych dla pracowników zajmujących się udzielaniem porad dla rolników; dane zostaną pogrupowane według różnych kryteriów, co będzie stanowiło dużą pomoc, np. przy sporządzaniu planów przedsięwzięć gospodarczych
 • dostarczanie danych dla rolników uczestniczących w Polskim FADN; system będzie wytwarzał raporty indywidualne i porównawcze (porównanie wyników konkretnego gospodarstwa z grupą gospodarstw podobnych).

Rolnik decydujący się na prowadzenie rachunkowości Polski FADN w gospodarstwie rolnym otrzymuje segregator, w którym są następujące formularze:

 • Spis Aktywów i Zobowiązań Gospodarstwa Rolnego 
 • Spis Wybranych Aktywów i Zobowiązań Gospodarstwa Rolnego (SWAiZ) 
 • Książka Wpływów i Wydatków Gospodarstwa Rolnego (KWiW)
 • Książka Obrotów i Zaszłości w Gospodarstwie Rolnym (KOiZ)
 • Informacja dla rolników uczestniczących w prowadzeniu rachunkowości dla potrzeb Polskiego FADN.

Po otrzymaniu formularzy rolnik przy pomocy specjalisty z ośrodka doradztwa rolniczego prowadzi zapisy w ciągu roku obrachunkowego, który zaczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia w danym roku. Dane na bieżąco trafiają do specjalisty, który wczytuje je do systemu RDR. 

Po ich przetestowaniu, sprawdzeniu oraz wyjaśnieniu pewnych niejasności generowany jest raport indywidualny dla gospodarstwa rolnego. 
Kończąc krótki opis funkcjonowania rachunkowości rolnej Polski FADN, zachęcam zainteresowanych rolników do współpracy. Jednocześnie informuję, że prowadzenie tej rachunkowości nie jest obowiązkowe dla wszystkich rolników.

Specjaliści Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oraz doradcy w poszczególnych gminach chętnie nawiążą kontakt z rolnikami zainteresowanymi jej prowadzeniem.

 
Anna Świniarska
Artykuł opublikowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
POWIĄZANE TEMATY:rachunkowość rolna
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO