KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Nawozy dolistne — makroelementy i mikroelementy aplikowane w formie oprysku

Opublikowano 31.01.2023 r.
Zadaniem nawożenia dolistnego jest dostarczenie roślinom uprawnym mikro i makroelementów w momencie intensywnego wzrostu. Najważniejsze, aby składniki pokarmowe zawarte w nawozach dolistnych były w formach łatwo przyswajalnych. Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na skład nawozu - mikroelememty powinny być rozpuszczalne w wodzie i najlepiej w formie chelatów np. EDTA. Taka informacja powinna znajdować się na każdej etykiecie produktu.

 

Funkcje makroelementów

Składniki pokarmowe zaliczane do grupy makroelementów pełnią w roślinie przede wszystkim funkcje budulcowe.

W tej grupie możemy wyróżnić pierwszorzędowe makroskładniki, których rośliny pobierają relatywnie dużo i do nich należy zaliczyć azot (N), fosfor (P) i potas (K).

Z kolei do składników drugorzędnych można zaliczyć wapń (Ca), magnez (Mg), sód (Na) i siarkę (S). Poniżej przedstawiona zostanie rola wybranych makroskładników.

Uprawy mogą w pełni wykorzystać potencjał plonowania, gdy są właściwie odżywione wszystkimi makro i mikroskładnikami - zgodnie z prawem Lebiega.

Azot

Uznawany jest za najważniejszy pierwiastek plonotwórczy. W przypadku jego niedoboru rośliny rosną wolniej i nie mogą w pełni wykorzystać potencjału plonowania. Azot wchodzi w skład wszystkich najważniejszych związków w roślinie - od aminokwasów do fitohormonów.

Rośliny dobrze odżywione azotem wytwarzają odpowiednią masę wegetatywną, która umożliwia uzyskanie wysokiego plonu handlowego o pożądanych parametrach jakościowych.

Fosfor

Składnik ten jest również bardzo ważny dla roślin uprawnych. W początkowych fazach wzrostu wpływa na rozwój systemu korzeniowego. To właśnie odpowiednio wykształcony (głęboki) system korzeniowy umożliwia efektywne pobieranie wody i składników pokarmowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku występujących okresowo deficytów wody w wierzchniej warstwie gleby.

W wyższych fazach rozwojowych pierwiastek aktywnie uczestniczy w transporcie energii będącej produktem fotosyntezy. Fosfor wpływa też na zwiększenie ilości zawiązków kwiatów i owoców. Jest również składnikiem wielu związków biochemicznych pełniących róże role w roślinie np. DNA czy RNA.

Potas

Rośliny dobrze odżywione potasem mają większą oporność na stres abiotyczny i biotyczny. Składnik ten uczestniczy w regulacji pobierania azotu z gleby i wpływa na gospodarkę wodną rośliny. To właśnie ta funkcja potasu jest najważniejsza.

Zmiana stężenia potasu w aparacie szparkowym reguluje jego otwieranie i zamykanie - przez nie transpirowana jest większość wody w roślinie. 

Magnez

Pierwiastek jest najważniejszym elementem chlorofilu, który w dużym uproszczeniu zmienia energię promieniowania słonecznego na energię zgromadzoną w związkach chemicznych. Te z kolei są niezbędne dla rośliny uprawnej w celu jej wzrostu i rozwoju.

Dlatego też największe zapotrzebowanie na ten pierwiastek jest w fazie intensywnego wzrostu, czyli wytwarzania dużej masy zielonej. Magez wpływa również na proces przemieszczania substancji zapasowych w roślinach oraz białek w roślinie. 

Rola powyższych pierwiastków jest kluczowa dla roślin uprawnych, dlatego też nie można dopuścić do ich niedoboru. Bardzo ważne jest ich dostarczenie do rośliny w kluczowych etapach wzrostu w formie nawozów dolistnych - faktycznie do miejsca, w którym są najbardziej potrzebne. W związku, z tym aplikacja takiego nawozu jak Alfa Makro jest optymalnym rozwiązaniem w celu utrzymania niezakłóconego wzrostu i rozwoju.  Nawóz ma dopracowany skład i zawiera łatwo przyswajalne przez rośliny uprawne najważniejsze pierwiastki, których niedobór znacznie obniża plon.

Funkcje mikroelementów

Mikroelementy są to pierwiastki o bardzo ważnej roli w roślinach uprawnych, jednak ich pobranie jest dużo niższe niż w przypadku makroelementów. Poniżej zostanie przedstawiona rola wybranych mikroelementów

Cynk

W praktyce rolniczej pierwiastek ten kojarzony jest jednoznacznie z nawożeniem dolistnym kukurydzy, jednak nie można zapomnieć o jego ważnej roli we wszystkich roślinach uprawnych.  Cynk spełnia kluczową rolę w syntezie fitohormonów, witamin oraz przemianach białek, pełni również ważną funkcję w regulacji gospodarki fosforem.

Bor

Rzepak ma bardzo duże potrzeby pokarmowe w stosunku do tego składnika, dlatego też dużą rolę przykłada się do dodatkowego nawożenia jego upraw borem. Zarówno w okresie jesieni, jak i wczesną wiosną. Bor bierze udział w metabolizmie cukrów, tworzeniu struktur komórkowych oraz wpływa na rozwój generatywny.

Miedź

Uczestniczy w w budowie ścian komórkowych oraz reguluję przemianę związków azotowych w roślinie. Pełni również bardzo ważną funkcję w syntezie chlorofilu, niezbędnego do procesu fotosyntezy.

Pomimo tego, że udział mikroelementów w suchej masie jest stosunkowo niewielki, to jednak pełnią one w roślinach bardzo ważną rolę. Dlatego też niezbędne jest ich uzupełnienie w trakcie wzrostu, tak aby nie doszło niedoborów.

W związku z tym zalecane jest ich wzmocnienie nawozem dolistnym Alfa Mikro, który zawiera najważniejsze mikroskładniki w formie łatwo przyswajalnej dla roślin.

Dodatkowa warto zwrócić uwagę na nawozy dolistne zawierające pojedynczne pierwiastki: OSD Bor, OSD Cynk. Zastosowane w uprawach "zabezpieczą" odpowiednią ilość składnika, tak by nie był on czynnikiem limitującym plon.

Szeroką ofertę w zakresie dobrej jakości nawozów dolistnych znaleźć można na stronie https://osadkowski.pl/pl/oferta/srodki-ochrony-roslin/nawozy-dolistne-2/. Firma Osadkowski oferuje fachowe doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego nawozu dolistnego do konkretnych upraw i warunków glebowych.

Nawozy dolistne jako składnik mieszanin opryskowych

Nawozy dolistne Alfa Makro, Alfa Mikro, OSD Bor, OSD Cynk mogą być stosowanie w mieszaninach z innymi agrochemikaliami. Umożliwia to optymalne wykorzystanie jednego wjazdu w pole opryskiwaczem.  W celu polepszenia przyswajalności składników pokarmowych rekomendowane jest zastosowanie adiuwantu Inex -A.

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO