KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Wykopanie stawu na działce rolnej bez pozwolenia

Opublikowano 13.02.2023 r.
Budowa stawu to inwestycja atrakcyjna dla wielu osób. Dodatkowo niedawno znowelizowano Prawo wodne, ułatwiając realizację budowy stawu na gruncie rolnym. Warto jednak poznać wszystkie przepisy określające takie możliwości, gdyż złamanie prawa nie jest trudne, a konsekwencje bywają daleko idące. Zachęcamy więc do lektury artykułu, który wyjaśnia, kiedy i w jakich okolicznościach możliwa jest budowa stawu bez pozwolenia na gruncie rolnym do 1000 m2.

 

Zgłoszenie zamiaru budowy stawu

Prawo wodne w art. 394 określa, że wykonanie stawu (który napełniany jest tylko wodami opadowymi, roztopowymi lub gruntowymi), który nie przekracza powierzchni 1000 m2 i głębokości 3 m, wymaga zgłoszenia wodnoprawnego. Położenie nieruchomości na gruntach rolnych i spełnienie powyższych wymagań dotyczących stawu nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych.
Wspomniane zgłoszenie wodnoprawne składa się w siedzibie kierownika nadzoru wodnego. Należy także uiścić odpowiednią opłatę. Do wniosku dołącza się różne dokumenty, m.in. operat wodnoprawny.
Należy jednak zaznaczyć, że powyższe uregulowania dotyczą zbiorników wodnych wykonanych bez użycia elementów budowlanych. Wówczas prace nie podlegają pod Prawo budowlane i mogą korzystać z ułatwień, o których tu mowa. Należy też pamiętać, że staw założony na tych zasadach nie może być zasilany wodą ze studni ani z rzeki.

Zobacz również: Staw bez pozwolenia

Staw założony przy użyciu wyrobów budowlanych

Jeśli jednak założenie stawu wymaga użycia np. zastawek, folii uszczelniającej dno czy innych elementów, reguluje ten proces art. 29 ust. 2 pkt 32 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z nim nie trzeba zgłoszenia ani pozwolenia na budowę takiego stawu – o ile znów nie jest większy niż 1000 m2 i głębszy niż 3 metry oraz leży na gruntach rolnych.
Jak więc wynika z przywołanej normy prawnej, właściciel działki może ulokować staw na swoim terenie właściwie bez formalności. Należy jednak trzymać się określonych powyżej parametrów (w zakresie powierzchni, głębokości i gruntu rolnego).

Budowa stawu na własnym gruncie rolnym

Jak więc widać, niedawne nowelizacje prawne pozwalają obecnie na budowę dość sporego stawu na własnym gruncie rolnym z niewielkimi formalnościami lub nawet bez. Największe znaczenie ma to, czy staw jest zakładany z użyciem wyrobów budowlanych czy bez. Jeśli bez – należy zastosować się do przepisów ustawy Prawo wodne. Wówczas trzeba dokonać zgłoszenia lub uzyskać pozwolenie – w przypadku większych wymiarów zbiornika wodnego.


Jeżeli zastosowanie znajdują wyroby budowlane (różnego typu, ale związane z zakładaniem, uszczelnianiem itd. zbiornika wodnego), to stosować należy Prawo budowlane. W sytuacji stawów o wspomnianych wymiarach i parametrach nie trzeba dokonywać żadnych zgłoszeń ani innych formalności. To sytuacja bardzo komfortowa i wygodna dla właściciela–inwestora.


Najważniejsze to zatem ustalić, czy dana sytuacja podlega pod ustawę Prawo wodne, czy Prawo budowlane. Należy też pamiętać, że staw musi być zasilany w całości wodami gruntowymi, roztopowymi oraz opadowymi. Dzięki nowelizacji prawa założenie stawu na gruncie rolnym jest procesem łatwiejszym i mniej sformalizowanym. Czyni to taką inwestycję atrakcyjną dla wielu osób.

Źródło: Prawo-budowlane.info

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO