KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Będą zmiany w zakresie interwencyjnego odbioru zwierząt

Opublikowano 15.02.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
KRIR wystąpił do ministra rolnictwa z wnioskiem o zmiany w ustawie o ochronie zwierząt w taki sposób, aby odbiór zwierzęcia przez różnego rodzaju organizacje społeczne odbywał się tylko w obecności właściciela i lekarza weterynarii. Ponadto wnioskowano o ustanowienie przepisów, które będą ustanawiać kary za bezpodstawne wtargnięcia na teren gospodarstwa rolnego. W odpowiedzi na wniosek KRIR, resort rolnictwa zapowiada, że pewne zmiany zostaną wprowadzone. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że pracuje nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt, przewidującym m. in zmianę ustawy o ochronie zwierząt. Doprecyzowane mają zostać zasady, na jakich będzie odbywał się interwencyjny odbiór zwierząt, także przez organizacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Jak podkreśla Ministerstwo, interwencja legislacyjna jest wynikiem stale docierających sygnałów, także od Rzecznika Praw Obywatelskich, o przypadkach niewłaściwego wykonywania swoich uprawnień przez organizacje społeczne. Nieprawidłowości te dotyczą zarówno samej zasadności interwencyjnego odebrania zwierzęcia, jak również:
1) nieinformowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o odebraniu zwierząt, co, po pierwsze, utrudnia temu organowi ocenę stanu faktycznego sprawy i tym samym utrudnia wydanie decyzji rozstrzygającej o zasadności odebrania zwierząt, po drugie natomiast, oddala w czasie możliwość obrony swoich praw przez właściciela odebranych interwencyjnie zwierząt i zmniejsza jego szanse na ich odzyskanie;
2) wielokrotnych zmian miejsca przebywania odebranych zwierząt, co utrudnia, a nawet uniemożliwia ich późniejszy zwrot właścicielowi – znane są przypadki, gdy organizacje społeczne same nie są w stanie określić miejsca przebywania odebranych przez siebie zwierząt – na co zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, informując Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o „swobodnym” dysponowaniu zwierzętami przez organizacje społeczne;
3) uchylania się od zwrotu odebranych zwierząt zarówno w przypadku umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie czasowego odebrania zwierząt (tj. w przypadku, gdy wójt stwierdzi, że interwencyjne odebranie zwierząt było bezzasadne), jak i w przypadku prawomocnego umorzenia postępowania karnego w sprawie znęcania się nad tymi zwierzętami.

Jak czytamy w piśmie skierowanym do KRIR, powyższe nieprawidłowości powinny być oceniane w kontekście obowiązku ponoszenia przez dotychczasowego właściciela lub opiekuna kosztów transportu, utrzymania i koniecznego leczenia odebranych zwierząt.

Projektowane obecnie przepisy z jednej strony pozostawiają przedstawicielom organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, uprawnienie do odbierania zwierząt w sytuacjach niecierpiących zwłoki, co było postulowane zarówno przez same organizacje, ale także przez parlamentarzystów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, z drugiej natomiast strony nadają interwencyjnemu odbieraniu zwierząt pewne ramy formalne, służące wyeliminowaniu nadużyć czy niedopuszczalnych nieprawidłowości w tak wrażliwym obszarze jakim jest życie i zdrowie zwierząt oraz ingerowanie w prawo własności. Z uwagi na wczesny etap prac legislacyjnych nie jest jeszcze możliwe przekazanie bardziej szczegółowych informacji o kształcie projektowanych rozwiązań.

Co do kwestii postulatu wprowadzenia kar dla organizacji społecznych za bezpodstawne wtargnięcia na teren gospodarstwa rolnego, podkreślono, że odpowiedni przepis znajduje się już w Kodeksie karnym2), zgodnie bowiem z jego art. 193: „kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”."

Źródło: KRIR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO