KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Bezpłatna rehabilitacja lecznicza dla rolników w 2023 r.

Opublikowano 20.02.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom możliwość korzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej.

Rehabilitacja w zakresie układu ruchu i układu krążenia jest zorganizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników w: Horyńcu-Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Świnoujściu i Kołobrzegu.

Na turnusy rehabilitacyjne kierowane są osoby, które spełniają jeden z następujących warunków:

 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie;
 • podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą;
 • mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

Druki wniosków o skierowanie na rehabilitację dostępne są w Oddziale Regionalnym i Placówkach Terenowych KRUS lub na stronie: www.krus.gov.pl;

Jak się ubiegać:

 • należy złożyć w KRUS wypełniony przez lekarza wniosek o skierowanie na rehabilitację z załączonymi aktualnymi badaniami: morfologia, mocz, OB, EKG, RTG płuc (opis);
 • wypełniony wniosek, który swą ważność zachowuje 6 miesięcy, należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) we właściwym Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej Kasy.

Z rehabilitacji leczniczej można korzystać:

 • nie częściej niż co 12 miesięcy;
 • lub po upływie 6 miesięcy (dotyczy to osób, które mają ustalone prawo do przedłużonego okresu wypłaty zasiłku chorobowego bądź mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym).

Koszt:

 • pobyt, zabiegi i wyżywienie są bezpłatne - a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego;
 • skierowani do uzdrowiska zobowiązani są do uiszczenia opłaty klimatycznej wg stawki obowiązującej w danym centrum rehabilitacji.

Od marca 2023 r. rozpoczną się w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS również turnusy dla osób uprawnionych do emerytury rolniczej, które będą trwały 21 dni oraz turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych trwające 7 dni.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 14 621-59-87 wew. 126

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO