KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Ubezpieczenia majątkowe, odwołania i skargi

Opublikowano 25.02.2023 r.
Jako rolnik jesteś zobowiązany korzystać z ubezpieczeń obowiązkowych, być może korzystasz też z ubezpieczeń dobrowolnych, aby zabezpieczyć swoje mienie. Jednak co zrobić, kiedy dotknie Cię zdarzenie szkodowe, a Ty nie jesteś usatysfakcjonowany kwotą wypłaconego odszkodowania lub, co gorsza, otrzymałeś decyzję odmowną – możesz odwołać się od niekorzystnej dla Ciebie decyzji ubezpieczyciela.

ubezpieczenie majątkowe

Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub ustnie. Jeśli ubezpieczyciel nie rozpatrzy Twojego odwołania pozytywnie, masz prawo do skorzystania z pomocy Rzecznika Finansowego, z mediacji lub sądu polubownego, a także wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. Wtedy w odwołaniu należy umieścić podstawowe dane, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, a także: nazwę i adres towarzystwa, numer polisy, szkody oraz decyzji, która została wydana przez ubezpieczyciela.

Pomogą one pracownikowi ubezpieczalni w obsłudze teczki szkodowej, co pozwoli na sprawną realizację procesu reklamacji. Ponadto wniosek musi zawierać też uzasadnienie. Ważne jest, aby nie zapomnieć o własnoręcznym podpisie. W ramach dokumentacji należy załączyć więc, np.: faktury, których pokrycie jest niemożliwe z kwoty zaoferowanej przez ubezpieczyciela.

Jeśli szkoda dotyczy pojazdu, w dokumentacji warto zamieścić informacje o cenach części samochodowych (np. pozyskanych z ASO), oświadczenie rzeczoznawcy czy informację o wycenie pojazdu. Doprecyzuj także, jakiej wysokości kwoty się domagasz. Podaj też swój
numer konta bankowego, aby przyspieszyć proces wy- płaty odszkodowania.

Kwestię odwołań reguluje ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
To ona określa, że możesz zgłosić odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Ważną rzeczą w ubezpieczeniach są terminy. Obowiązują one również ubezpieczyciela. Jeśli nie rozpatrzy Twojego odwołania w ciągu 30 dni, to należy je w całości uznać za zasadne. Częstą drogą zamykającą spory z ubezpieczalnią są ugody, których podpisanie zamyka wszelkie dalsze roszczenia.

Kiedy można wnieść skargę na ubezpieczyciela?

Odwołanie od decyzji towarzystwa nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. W takiej sytuacji możesz przemyśleć kolejny krok. Skargę na ubezpieczyciela do Komisji Nadzoru Finansowego lub Rzecznika Finansowego masz prawo złożyć zawsze wtedy, gdy po zdarzeniu nie otrzymasz odszkodowania, nastąpią opóźnienia w wypłacie świadczenia lub kwota wypłaty nie będzie dla Ciebie satysfakcjonująca, a procedura odwoławcza nie przyniesie pożądanego rezultatu.

Nim jednak podejmiesz w tym celu jakikolwiek ruch, zastanów się, czy Twoja decyzja znajduje uzasadnienie w ogólnych warunkach ubezpieczenia i dokładnie przeczytaj „Wyłączenia”. Przeanalizuj też stanowisko towarzystwa oraz to, czy Twoje postulaty są zasadne i zgodne ze szczegółami wcześniej podpisanej umowy. Niestety, czasem zdarzają się pomyłki, a firma mogła po prostu popełnić błąd, w związku z czym odmówiono Ci wypłaty odszkodowania – w takim wypadku sprawiedliwości będzie już dochodzić komisja.

 

 
Anna Jędrzejczyk
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
POWIĄZANE TEMATY:ubezpieczenia majątkowe
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO