KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Usuwanie folii rolniczych

Opublikowano 28.02.2023 r.
Góry zużytych folii na posesjach rolników robią się coraz większe. Jak się ich pozbyć?

usuwanie folii rolniczych

Usuwanie folii rolniczych

Jeśli nawet rolnik zdecydowałby się w końcu pozbyć z podwórka odpadów i pokryć wydatki z tym związane, to i tak często nie wie, do kogo i gdzie ma się w tej sprawie zwrócić. Trudno bowiem dotrzeć do konkretnych informacji na ten temat. Obecnie brakuje również przedsiębiorstw, które zajmowałyby się przerobem folii zabrudzonej ziemią czy folii stretch po sianokiszonkach. Wiele podmiotów z takiej działalności zrezygnowało.

Informujemy!

Rolnicy, którzy nie wiedzą, co zrobić z folią po kiszonce, powinni udać się do urzędu gminy i zapytać o najbliższe miejsce, w którym mogą składać odpady. Gminy zobligowane są złożyć w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Nabór dokumentów trwa od 2.01 do 31.03.2023 r. Beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, natomiast ostatecznymi odbiorcami korzyści będą rolnicy: posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Przypominamy...

Folia powstająca z działalności rolniczej nie może zostać uznana za odpad komunalny. Oznacza to, że rolnik wytwarzający odpad w postaci folii ma obowiązek zagospodarować go zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Musi zrobić to na własny koszt, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Zakłady zajmujące się przyjmowaniem i zagospodarowaniem folii z działalności rolniczej
nie mają obowiązku odbierania ich bezpłatnie.

Folie rolnicze nie są odpadami komunalnymi. Nie można ich razem z nimi gromadzić. Niedopuszczalne jest także porzucanie wymienionych odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub spalanie w domowych piecach.

Od stycznia 2018 r. pomocnym w tym zakresie jest rejestr-BDO, w którym muszą być zewidencjonowani wszyscy przedsiębiorcy gospodarujący odpadami, a więc posiadający zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Pełna lista podmiotów znajduje się na stronie https://rejestr bdo.mos.gov.pl

Pamiętajmy!!!

Odpowiednie gospodarowanie odpadami to podstawa, by zapewnić ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Dlatego, jako rolnicy, nie zapominajmy o tym i utylizujmy opakowania zgodnie z ich przeznaczeniem, by wszyscy mogli cieszyć się nieskażoną przyrodą i bezpiecznymi produktami rolnymi.

 
Tomasz Liska
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO