KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Jakie stawki dotacji i inne zmiany dla KGW w 2023 r.?

Opublikowano 28.02.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
23 lutego 2023 r. do konsultacji międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia, który na nowo określa pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich. W tym roku KGW mają otrzymać znacznie wyższe dopłaty. Zmienią się także kwestie związane ze składaniem wniosków i wypłatą pieniędzy. 

koła gospodyń wnioski 2023

Jakie stawki dotacji dla KGW?

Zmianie ulega wysokość pomocy finansowej dla Koła Gospodyń Wiejskich. Stawka będzie uzależniona od liczebności Koła.

Jak czytamy w rozporządzeniu: "Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków koła ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, i wynosi:

1) 8 000 zł, jeżeli koło liczy nie więcej niż 30 członków;
2) 9 000 zł, jeżeli koło liczy od 31 do 75 członków;
3) 10 000 zł, jeżeli koło liczy ponad 75 członków.

Przypominamy, że jeszcze w 2022 roku stawki pomocy finansowej wynosiły: 5 000 zł, 6 000 zł oraz 7 000 zł. Wysokość pomocy dla każdego koła wzrośnie zatem o 3 tys. zł. 

Zmiany dla KGW

W rozporządzeniu określono, że wsparcie dla Koła ma być wypłacane niezwłocznie po dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy, na rachunek bankowy koła lub rachunek koła prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Numer identyfikacyjny KGW

Kolejną zmianą jest wprowadzenie numeru identyfikacyjnego, który znajdzie się we wnioskach o przyznanie pomocy finansowej.

Kiedy wnioski dla KGW 2023?

Projekt rozporządzenia zakłada wejście w życie projektowanej regulacji z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W ubiegłym roku nabór wniosków rozpoczął się 1 kwietnia i został zaplanowany do 30 września lub do wyczerpania środków.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO