KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Trendy, które na zawsze zmieniły branżę rekrutacyjną

Opublikowano 03.03.2023 r.
Branża rekrutacyjna przeszła znaczące zmiany w ostatniej dekadzie, napędzane głównie postępem technologicznym. W przeszłości osoby rekrutujące miały pełną kontrolę nad procesem rekrutacji, wykonując proste kroki: identyfikowanie wakatu, umieszczanie ogłoszenia o pracę, sprawdzanie kandydatów, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i negocjowanie ofert. Wprowadzenie internetowych tablic ogłoszeń w połowie lat 90. zapoczątkowało zmiany, ale dopiero na początku lat 2000. technologia zaczęła odgrywać większą rolę w tej branży. 

 

Innowacyjne technologie dla kandydatów i rekruterów

Kandydaci mają teraz większą kontrolę nad procesem dzięki natychmiastowemu dostępowi do informacji i rosnącej łączności. Budowanie marki pracodawcy jest aktualnie kluczowym czynnikiem przyciągającym największe talenty, które nie chcą już składać aplikacji w ciemno. Niedobory umiejętności stały się rzeczywistością w obliczu postępu technologicznego. Aby wyprzedzić konkurencję, rekruterzy muszą dostosowywać się do zmian i wdrażać nowe strategie oraz narzędzia. Niektóre trendy w branży rekrutacyjnej obejmują szybko zmieniające się wymagania w zakresie umiejętności technicznych, bardziej przejściową siłę roboczą oraz skupienie się na dopasowaniu kulturowym oprócz edukacji i umiejętności zawodowych. Aby odnieść sukces, rekruterzy muszą nadążać za rozwojem branży i stawać się specjalistami w swojej dziedzinie, szczególnie pod względem technologii.

Internet wpłynął na siłę roboczą, co doprowadziło do powstania lepiej połączonej i bardziej poinformowanej grupy pracowników i kandydatów - poznać tożsamość firmy przed przyjęciem oferty pracy. Aby przyciągnąć największe talenty, firmy muszą przyjąć marketing jako narzędzie rekrutacyjne. Zdaniem fachowców z firmy Cleverstaff, dobrze sprawdzają się także elementy grywalizacji w procesach rekrutacyjnych, które ponadto muszą być również skoncentrowane na kandydacie, z uwzględnieniem typu osoby, którą chce się przyciągnąć i powodów, dla których pojawiła się potrzeba zaangażowania takiego pracownika. 

Rekrutacja cyfrowa stała się decydującym czynnikiem w branży dzięki selekcji wspomaganej algorytmami oraz dostępowi do danych w czasie rzeczywistym i wskaźników HR za pośrednictwem ATS. Normą staje się również zatrudnianie oparte na współpracy, w ramach którego zespoły rekrutacyjne współpracują ze sobą od momentu identyfikacji stanowiska do startu kandydata, który zwycięży. Firmy powinny motywować wartość wspólnego zatrudniania i inwestować w ATS, aby zespół rekrutacyjny był na bieżąco informowany.

Zmieniło się tradycyjne podejście do zatrudniania. Firmy nie ograniczają się już do zatrudniania w swojej okolicy, a pracownicy niekoniecznie muszą pracować od 9 do 17 w tej samej lokalizacji. Oznacza to, że rekruterzy muszą być bardziej wizjonerscy i otwarci w poszukiwaniu najlepszych talentów. Aby znaleźć najlepszego kandydata, rekruterzy powinni przyjąć fakt, że coraz bardziej popularna będzie praca zdalna i edukować managerów ds. rekrutacji o wartości, jaką taki model ze sobą niesie. Co więcej, rekruterzy powinni patrzeć nie tylko na umiejętności i wykształcenie, aby upewnić się, że kandydat wniesie wartość dodaną i poczuje się doceniony w swojej roli.

Rola rekruterów ewoluowała i muszą oni wykazywać się innowacyjnością w podejściu do znajdowania i zatrzymywania talentów. Rekruterzy powinni posiadać umiejętności marketingowe, komunikacyjne i mentorskie, aby zbudować silną pulę talentów i wspierać trwałą kadencję pracowników. Powinni również być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami w branży i znać aktualne trendy w zatrudnianiu.

Jeśli chodzi o umiejętności zawodowe, brakuje przede wszystkim specyficznych dla branży umiejętności informatycznych i rozwojowych. Jeśli chodzi o umiejętności miękkie, istnieje zapotrzebowanie na: biegłość językową, zwłaszcza w języku angielskim, umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, przywódcze, organizacyjne i mentorskie.

Rekrutacja przekształcała się wraz ze zmianami w branży. Globalny rynek pracy kształtuje wiele trendów, wśród których podstawowym jest upadający przemysł wydobywczy i produkcyjny, podczas gdy technologia, bezpieczeństwo cybernetyczne, opieka zdrowotna i inżynieria zyskują na znaczeniu. Współczesny rekruter musi być na bieżąco z rozwojem branży i rozumieć złożoność procesu rekrutacji. Rola rekrutera polega na pozyskiwaniu kandydatów, przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych i negocjowaniu ofert. Pojawienie się innowacyjnych technologii znacznie rozszerzyło zakres działań rekrutera i pytań, które powinien zadać kandydatom, by upewnić się, że sprawdzą się na obsadzanym stanowisku. Aby odnieść sukces w branży rekrutacyjnej, trzeba mieć dogłębne zrozumienie biznesu, być otwartym na zmiany i stale wyprzedzać trendy. Kluczem do sukcesu jest trzymanie ręki na pulsie branży i pozostawanie specjalistą w danej dziedzinie.

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO