KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Najem prywatny w 2023 roku

Opublikowano 10.03.2023 r.
Od 1 stycznia 2023 r. jedyną formą opodatkowania najmu prywatnego jest ryczałt ewidencjonowany. Podatnicy, którzy w 2023 r. osiągają przychody z tytułu najmu, mogą je opodatkowywać wyłącznie ryczałtem ewidencjonowanym. Nie mają obowiązku w tej sprawie składać żadnego oświadczenia do urzędu skarbowego.

najem prywatny

Stawka ryczałtu dla przychodów z najmu prywatnego

Przychody z najmu prywatnego są opodatkowane wg dwóch stawek:

  • 8,5% – podstawowa stawka ryczałtu, dla osób, których przychód z tytułu najmu w ciągu roku nie przekroczył 100 000 zł,
  • 2,5% – stawka dla osób, których przychód z tytułu najmu w ciągu roku przekroczył 100 000 zł, od nadwyżki ponad tę kwotę podatnik musi zapłacić ryczałt według stawki 12,5%.

W przypadku, gdy przychód z najmu osiągany jest wspólnie przez małżonków – limit 100 000 zł dotyczy łącznie obojga małżonków.
Podatnicy wysokość osiąganych przychodów ustalają na podstawie zawartych umów oraz dowodów wpłat na rachunek bankowy.

Moment powstania przychodu z najmu prywatnego

Przychód z najmu prywatnego powstaje w momencie faktycznego otrzymania zapłaty przez wynajmującego (postawienia zapłaty do dyspozycji przez najemcę). Jeżeli zatem wynajmujący nie otrzyma czynszu, to po jego stronie nie powstanie przychód. Czynsz stanowi przychód wynajmującego w miesiącu jego faktycznego otrzymania.

Termin wpłaty ryczałtu z najmu prywatnego

Podatnicy wynajmujący nieruchomości prywatnie mogą wpłacać ryczałt miesięcznie albo kwartalnie. Ryczałt miesięczny wpłaca się za dany miesiąc do 20 dnia następnego miesiąca.


Ryczałt kwartalny wpłaca się za dany kwartał do 20 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału. O wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu podatnicy nie muszą informować naczelnika urzędu skarbowego w trakcie roku. Robią to dopiero w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób opłacania ryczałtu.


Wpłaty dokonuje się na mikrorachunek podatnika.


Rozliczenie roczne przychodów z najmu prywatnego

Rocznego rozliczenia przychodów z najmu prywatnego opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym podatnik dokonuje w zeznaniu PIT-28. Zeznanie to składa się do 30 kwietnia następnego roku podatkowego.
 

 
Marta Knop-Kołodziej
"Wieś Kujawsko-Pomorska", luty 2023 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do niego tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO