KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Czynsz dzierżawny - ponowny wniosek KRIR

Opublikowano 13.03.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany sposobu naliczania czynszu dzierżawnego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który powinien być naliczany według średniej ceny skupu pszenicy za 11 kwartałów poprzedzających termin płatności, na wzór naliczania podatku rolnego.

Czynsz dzierżawny

Obecnie, czynsz dzierżawny jest naliczany na podstawie równowartości pieniężnej odpowiedniej ilości pszenicy, zgodnie z art. 39a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Średnia krajowa cena skupu pszenicy, na podstawie której naliczany jest czynsz, ustalana jest na podstawie obwieszczeń Prezesa GUS, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 20 dni po upływie każdego półrocza kalendarzowego. Jednakże, duże wahania na rynku powodują dużą zmienność w wysokości czynszu dzierżawnego, co stwarza poważne problemy dla rolników.

Dlatego, Krajowa Rada Izb Rolniczych, wnioskuje o zmianę sposobu naliczania czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, który powinien być naliczany według średniej ceny skupu pszenicy za 11 kwartałów poprzedzających termin płatności, na wzór naliczania podatku rolnego. Zdaniem KRIR, taki sposób naliczania czynszu dzierżawnego pozwoliłby na zmniejszenie wpływu wahających się cen pszenicy na wysokość czynszu dzierżawnego, co byłoby korzystne dla rolników.

Wnioskuje się, aby podjęto prace legislacyjne dotyczące zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego na nieruchomościach rolnych Skarbu Państwa, uwzględniające propozycję zmiany sposobu naliczania czynszu dzierżawnego zgodnie z powyższą propozycją.

Źródło: KRIR

POWIĄZANE TEMATY:czynsz dzierżawnykowrkrir
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO