KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Ruszył nabór wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe

Opublikowano 15.03.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Od 15 marca 2023 r. można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR za 2023 r. Jest to pierwszy nabór wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

dopłaty bezpośrednie wnioski 2023

Jak złożyć wniosek?

Wniosek, tak jak w ubiegłych latach, należy złożyć się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), wyłącznie w postaci elektronicznej – za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Dostęp do aplikacji odbywa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnej na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr.

O jakie wsparcie można zawnioskować?

W aplikacji eWniosekPlus będzie można zawnioskować o przyznanie:

 •     interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów powierzchniowych i dobrostanu zwierząt;
 •     przejściowego wsparcia krajowego;
 •     interwencji w ramach II filara WPR, tj.: interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ekologicznej oraz interwencji leśnych i zadrzewieniowych;
 •     płatności obszarowych kontynuowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i premii zalesieniowych).

Ekoschematy

Ministerstwo Rolnictwa szczególnie zachęca wszystkich rolników do wnioskowania o ekoschematy. Ekoschematy to nowy, prośrodowiskowy element płatności bezpośrednich. Zostały tak zaprojektowane, żeby promować praktyki, które przekładają się na dochody rolnicze poprzez zwiększenie żyzności gleby, racjonalne nawożenie, poprawę jakości plonów.

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wprowadzono łącznie 5 ekoschematów powierzchniowych oraz ekoschemat dobrostan zwierząt.

Do ekoschematów powierzchniowych zaliczamy:

 •     płatności do obszarów z roślinami miododajnymi;
 •     płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi – 8 praktyk:
 •     ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt;
 •     międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe;
 •     opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem;
 •     zróżnicowana struktura upraw;
 •     wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji;
 •     stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo;
 •     uproszczone systemy uprawy;
 •     wymieszanie słomy z glebą;
 •     płatności do retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych;
 •     płatności do integrowanej produkcji roślin;
 •     płatności do biologicznej ochrony upraw.

Szczegóły i ważne informacje

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania w 2023 r. wsparcia znajdują się na stronie MRiRW https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ekoschematy3.

 

Warto wiedzieć, że:

 •     Podstawowy termin składania wniosków upłynie 15 maja 2023 r.
 •     Kto złoży wniosek po tym terminie – jednak nie później niż do 9 czerwca 2023 r. – musi pamiętać, że należne płatności będą mu pomniejszone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.
 •     Podstawowy termin na wprowadzenie zmian we wniosku upłynie 31 maja 2023 r.
 •     Zmiany wniosku o przyznanie płatności można dokonać również w terminie do dnia 15 września 2023 r, w przypadku gdy Agencja poinformuje beneficjenta o nieprawidłowościach wykrytych w ramach kontroli administracyjnych lub systemu monitorowania obszarów.
 •     Ponieważ w tym roku po raz pierwszy kampania przyjmowania wniosków będzie przebiegała wg nowych zasad, wynikających z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ośrodki doradztwa rolniczego oraz biura powiatowe ARiMR będą pomagać rolnikom w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności na rok 2023.

Źródło: MRiRW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO