KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • ODR Bratoszewice
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Pomoc finansowa dla KGW - trwa nabór wniosków!

Opublikowano 04.04.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
3 kwietnia 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich. 

pomoc dla kgw wnioski 2023

Zasady przyznawania pomocy finansowej dla KGW

Pomoc finansowa jest skierowana do wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Aktualnie znajduje się w nim już 12,5 tys. tych organizacji.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych na ten cel, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionych wniosków. Termin składania wniosków upływa 30 września 2023 r.

Na co można przeznaczyć pomoc?

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z:

 •     prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
 •     prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 •     wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
 •     inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 •     upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 •     reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 •     rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Stawki pomocy w 2023 r.

W 2023 r. kwoty pomocy finansowej zostały zwiększone o 3 tys. zł i wynoszą:

 •     8 tys. zł dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących do 30 członków;
 •     9 tys. zł dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących od 31 do 75 członków;
 •     10 tys. zł dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących ponad 75 członków.

Pomoc od 2018 r.

Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa raz w roku. Pomoc ta jest udzielana od 2018 r.

Łącznie, od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. 2018 poz. 2212 z późn. zm.), koła otrzymały blisko 197,5 mln zł.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-pomoc-na-realizacje-celow-okreslonych-w-ustawie---nabor-2023.

Źródło: MRiRW, fot. redakcja
 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO