KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

KRiR wnioskuje o pomoc dla producentów trzody chlewnej

Opublikowano 20.04.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
18 kwietnia 2023 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa w sprawie wsparcia dla producentów trzody chlewnej szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W ramach działania „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wiele gospodarstw rolnych otrzymuje decyzje odmowne w sprawie przyznania wsparcia, co spowodowane jest brakiem spełnienia wymogów zazielenienia w przypadku, gdy ich grunty orne stanowią mniej niż 10 ha. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że tacy rolnicy wypełniając wnioski o płatności bezpośrednie są zwolnieni z obowiązku dywersyfikacji upraw oraz obszarów proekologicznych (EFA). W związku z czym odmowy przyznania wsparcia należy uznać za bezzasadne w przypadku małych gospodarstw.

W związku z powyższym, jako Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, wnioskuję do Pana Ministra o uruchomienie ponownego naboru wniosków na ww. pomoc, która objęłaby wykluczonych rolników. Wnioskujemy, aby przy ocenie wniosków brana była pod uwagę specyfika małych gospodarstw i ich ograniczona możliwość spełnienia wymagań zazielenienia.

Działania te pozwolą na równomierne rozłożenie wsparcia na obszarze całego kraju oraz wyrównanie szans otrzymania pomocy pomiędzy dużymi a małymi gospodarstwami.

źródło: KRiR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO