KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Minister rolnictwa: koszt pomocy dla rolników to 10 mld zł

Opublikowano 24.04.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Tak wysokiej pomocy nie było jeszcze w historii. W sumie koszt operacji, którą chcemy wprowadzić, to kwota, wynegocjowana przy okrągłym stole w rozmowach ze związkami – 10 miliardów złotych – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus podczas wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim po zakończeniu obrad Rady Ministrów.

Pomoc dla rolników

– Tydzień temu zapowiedzieliśmy bardzo konkretne działania. Dziś przyjęliśmy kilka rozporządzeń – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

– Ostatni czas to bardzo trudny okres, podczas którego wzrosła cena gazu, a przez to ceny nawozów. Spadały dochody rolników. To przyniosło kryzys na polskiej wsi. Nie zostawiamy rolników samych sobie. Jesteśmy z nimi wtedy, kiedy potrzebują największej pomocy – podkreślił minister Robert Telus.

– Pomoc będzie obowiązywać od 15 kwietnia do 30 czerwca. Chcemy ściągnąć z rynku od polskiego rolnika ok. 4 mln ton zbóż. Zachęcamy rolników, żeby jak najszybciej sprzedawali swoje zboże i występowali z wnioskiem o dopłatę – dodał minister.

Pomoc dla producentów pszenicy

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programów pomocy producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Rząd uruchomi pomoc dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi agresją Rosji na Ukrainę. Chodzi o rolników, którzy sprzedali lub sprzedadzą pszenicę w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 r. Wsparcie dotyczyć będzie także producentów rolnych, którzy zakupili nawozy mineralne inne niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, w terminie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. Oba programy wymagać będą zgody Komisji Europejskiej.

Pomoc dla producentów pszenicy

 •     Efektywna cena tony pszenicy osiągnie ok. 1400 zł.
 •     Pomoc dla rolników, którzy będą posiadać faktury sprzedaży pszenicy w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 r. wyniesie  iloczyn stawki 2200zł/ha i powierzchni upraw pszenicy:
 •         objętej wsparciem bezpośrednim za 2022 rok i pomniejszonej o powierzchnię upraw, do której już udzielono pomoc;
 •         stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy wynikającej z faktur VAT, potwierdzających sprzedaż pszenicy i średniego plonu dla Polski, czyli 5,5 tony.
 •     Przykładowo, rolnik który otrzymał płatności bezpośrednie za 2022 r. do 10 ha pszenicy i sprzedał lub sprzeda w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 r. np. 42 tony pszenicy, otrzyma 16 800 zł.
 •     Wsparcie przeznaczone będzie dla rolników, którzy posiadają gospodarstwo do 300 ha.

Program dopłat do nawozów

 •     Wsparcie przeznaczone będzie dla rolników, którzy w okresie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. zakupili nawozy mineralne inne niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.
 •     Pomoc przeznaczona będzie dla rolników, którzy posiadają gospodarstwo do 300 ha i złożyli w 2023 r. wniosek o płatności bezpośrednie.
 •     Wysokość pomocy to iloczyn:
 •         deklarowanej we wniosku o płatność bezpośrednią powierzchni upraw i stawki pomocy;
 •         liczby zakupionych ton nawozów i różnicy ceny zapłaconej przez rolnika i średniej z okresu 16 maja 2021 r. – 31 marca 2022 r.
 •     Stawka pomocy będzie zróżnicowana:
 •         500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych;
 •         250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych.

Powyższe programy będą wymagać notyfikacji Komisji Europejskiej.

Pomoc dla producentów pozostałych zbóż, rzepaki i rzepiku

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Rząd przeznaczy dodatkowe wsparcie dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy. Stawki pomocy zostaną zróżnicowane w zależności od odległości poszczególnych regionów Polski od portów, przez które możliwy jest wywóz zboża z kraju oraz od rynków zbytu na zachodzie UE. Rozwiązanie powinno zachęcić rolników do sprzedaży zbóż lub rzepaku.

Najważniejsze rozwiązania

 •     Wsparcie zostanie przyznane rolnikom, którzy m.in. dokonali lub dokonają sprzedaży kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, w okresie od 15 kwietna 2023 r. do 15 czerwca 2023 r.
 •     Stawki pomocy będą zróżnicowane według gatunków roślin oraz regionalnie:
 •         w województwie lubelskim lub podkarpackim:
 •             1750 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku;
 •             1125 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta;
 •             875 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych;
 •         w województwie  małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim:
 •                 1610 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku;
 •                 1035 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta;
 •                 805 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych;
 •         w pozostałych województwach:
 •             1400 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku;
 •             900 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta;
 •             700 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.
 •     Wsparcie uzależnione będzie od dostarczenia przez rolników faktur sprzedaży zbóż lub rzepaku.
 •     Pomoc będzie przyznawana dla gospodarstw o powierzchni do 300 ha użytków rolnych.
 •     Wsparcie będzie organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór wniosków będzie trwał od 1 czerwca do 30 czerwca 2023 r.
 •     Dopłaty będą mogli otrzymać wyłącznie rolnicy.

Paliwo rolnicze

Rada Ministrów przyjęła wniosek o reasumpcję decyzji Rady Ministrów podjętej na posiedzeniu 18 kwietnia 2023 r., dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Rząd chce zwiększyć środki na zwrot kosztów zakupu oleju napędowego dla producentów rolnych. W tzw. drugim okresie składania przez rolników wniosków o zwrot podatku, tj.  od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r., zwrot do 1 litra zakupionego oleju napędowego wyniesie 2 zł. Oznacza to wzrost o 100 proc. w stosunku do 2022 r., kiedy kwota zwrotu wynosiła 1 zł. Rozwiązanie będzie wymagać zgody Komisji Europejskiej.

 Najważniejsze rozwiązania

 •     W 2023 r. do ilości oleju zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługiwać będzie stawka zwrotu w wysokości 1,46 zł oraz dodatkowa pomoc w wysokości 0,54 zł na 1 litr oleju napędowego.
 •     Dodatkowa pomoc będzie wypłacana  na wniosek  producenta rolnego, który zostanie złożony do wójta  albo burmistrza (prezydenta miasta) o zwrot podatku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. Do wniosku trzeba będzie dołączyć faktury VAT albo ich kopie, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.
 •     Zwiększona kwota zwrotu dotyczy pozostałego u rolnika limitu po wypłacie zwrotu podatku z tzw. pierwszego okresu składania wniosków o zwrot podatku.
 •     Dodatkowa pomoc w kwocie 0,54 zł/litr oleju napędowego będzie mogła być wypłacana po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.
 •     W 2023 r. na podwyższenie stawki zwrotu podatku akcyzowego oraz dodatkową pomoc do zakupu 1 litra  oleju napędowego rząd przeznaczy 561,6 mln zł.

Źródło: MRiRW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO