KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Jak wykonać plan nawozowy w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe”?

Opublikowano 24.04.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zachęcamy do sporządzania planu nawozowego przy użyciu bezpłatnej aplikacji INTER-NAW. Zobacz, jak skorzystać?

aplikacja plan nawożenia rolnictwo węglowe

Bezpłatna aplikacja INTER-NAW

Zachęcamy do sporządzania planu nawozowego przy użyciu bezpłatnej aplikacji INTER-NAW:

  •     opracowanej do sporządzania planów nawożenia azotem oraz prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem;
  •     umożliwiającej sporządzenie pełnego planu nawozowego (N, P, K, Ca, Mg) na podstawie badań agrochemicznych gleby.

INTER-NAW:

  •     jest dostosowana do wielu wymogów, w tym tych wynikających z programu azotanowego (np. wprowadzono zmiany w zakresie współczynników przeliczeniowych DJP, wprowadzono nowe wartości i nowe grupy zwierząt do uwzględnienia przy wyliczaniu średnich rocznych wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracji azotu zawartego w tych nawozach, wprowadzono nowe wartości dla użytków zielonych odnoszące się do zasobów azotu mineralnego w glebie);
  •     umożliwia np. przesyłanie danych wejściowych z różnych komputerów.

Skąd pobrać aplikację INTER-NAW:

INTER-NAW wraz z instrukcją korzystania z aplikacji  jest dostępny nieodpłatnie na stronie www.schr.gov.pl - z możliwością wykorzystanie za pośrednictwem strony internetowej lub po zainstalowaniu na dowolnym komputerze osobistym.

Pobieranie danych:

Skąd pobrać dane o zwierzętach na potrzeby wyliczenia maksymalnych dawek azotu i sporządzenia planu nawożenia azotem oraz bieżącego monitorowania poziomu DJP w gospodarstwie:

  •     aplikacja IRZplus udostępniona przez ARiMR https://irz.arimr.gov.pl/ ;
  •     instrukcja generowania danych, bezpośrednio z systemu IRZ została udostępniona na stronie CDR (https://www.cdr.gov.pl/transfer-wiedzy/narzedzia?download=78:instrukcja-generowania-informacji-o-zwierzetach).

Informacje szczegółowe na temat praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 493).

Zachęcamy wszystkich rolników do wnioskowania o ekoschematy.

Źródło: MRiRW
 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO