KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Matka Boża z Genazzano - Matka Dobrej Rady

Opublikowano 25.04.2023 r.
przez Lidia Lasota
Kościół nadał Maryi tytuł Matki Dobrej Rady, bo zajmuje ona ważną rolę wypraszaniu różnych łask dla ludzi. Jest pośredniczką, która potrafi wyprosić u Boga oświecenie w trudnych sytuacjach. Zwłaszcza takich, które wymagają roztropnych decyzji w życiu duchowym, gdy ludzie stają na rozstaju dróg i są zmuszeni do podjęcia ważnych życiowych decyzji. 

Matka Boża z Genazzano - Matka Dobrej Rady

Wśród wielu tytułów, jakimi Kościół obdarza Matkę Bożą, ten jest szczególny. Doczekał się osobnego wspomnienia, a w zakonach augustiańskich nawet święta. Najważniejszą radę jaką dała ludziom Matka Boża są słowa zanotowane w Ewangelii św. Jana: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". 

Żyjący w XII wieku św. Bernard z Clairvaux mówił: „W wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Maryi! Jeżeli bowiem o niej myślisz, nigdy nie zejdziesz na manowce".  Do Maryi można odnieść słowa proroka Izajasza: „I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej". Podobne słowa skierował do Maryi Archanioł Gabriel: „Duch Święty zstąpi na Ciebie" 

Od II połowy XV w. tytuł Matki Dobrej Rady wiąże się z obrazem Matki Bożej w kościele augustianów w Genazzano,w Umbrii we Włoszech, a kościół, w którym przechowywany jest ten wizerunek Maryi z Dzieciątkiem, stanowi światowe centrum tego kultu. Obraz pochodzi z pierwszej połowy XV wieku i namalowany jest w stylu biznatyjskim. 

Oblicze Maryi jest łagodne. Trzyma Dzieciątko Jezus i patrzy tylko na Nie i pochłania całą Jej uwagę. Dzieciątko tuli się i obejmuje Jej szyję. To wyjaśnia, dlaczego Maryja ma lekko pochyloną szyję, jakby pod ciężarem dziecka. Spojrzenie Maryi jest pełne Bożej Mądrości. Tło stanowi tęcza.
Pojawienie się obrazu w kościele odnotował w kronice prowincjał augustianów Ambroży z Cora. 25 kwietnia 1467 r. zapisał: „Na ścianie kościoła od góry ukazał się jakiś obraz przebłogosławionej Dziewicy”. Wizerunek szybko zyskał opinię cudownego. Już w XV i XVI wieku zasłynął wieloma łaskami. Do sanktuarium zaczęli pielgrzymować wierni , nawet z bardzo dalekich stron. Gdy pewnego dnia do Genazzano przyszli dwaj pielgrzymi z Albanii, rozpoznali w obrazie wizerunek Matki Bożej Dobrej Rady ze Szkodry, miasta leżącego w ich ojczyźnie. Z pochodzeniem obrazu związana jest opowieść o cudownym przeniesieniu go przez morze. Bł. Petrucca z Genazzano pragnęła odbudować kościół poświęcony Matce Bożej Dobrej Rady. Niestety, w trakcie prac zabrakło jej pieniędzy. Wyśmiewana przez sąsiadów kobieta pokładała całą ufność w Maryi i zapewniała wszystkich, Maryja pomoże i dokończy prace. Pewnego dnia, w południe, obraz Matki Bożej zstąpił na niedokończone jeszcze mury kościoła. Wkrótce do Genazzano dotarło dwóch mężczyzn ze Skutari w Albanii, którzy twierdzili, iż widzieli, jak wizerunek uwolnił się ze ściany ich kościoła i uniósł w powietrze. Racjonalnie trudno jest wyjaśnić wielką liczbę pielgrzymów, o których mówią stare przekazy. Ten ruch pielgrzymkowy do Genazzano nigdy nie osłabł. 

Do rozszerzenia kultu Matki Bożej Dobrej Rady przyczynił się augustianin o. Andrzej Bacci. W czasie ciężkiej choroby złożył on przysięgę, że jeżeli Maryja go uzdrowi, zajmie się rozpowszechnianiem kopii tego obrazu. Tak też się stało. Prawie siedemdziesiąt tysięcy kopii tego obrazu rozwieziono po całym świecie. 

W 1682 r. za zgodą papieża Innocentego XI został ukoronowany. Wezwanie do Matki Bożej Dobrej Rady papież Leon XIII, którego pontyfikat przypadał na koniec XIX i początek XX wieku włączył do Litanii Loretańskiej.

O popularności wizerunku Matki Bożej Dobrej Rady świadczą liczne kopie i repliki z XVIII i XIX w. rozpowszechnione we Włoszech, Hiszpanii, Belgii, Niemczech, Czechach, Polsce, Ameryce, Australii, czy Afryce. Wokół niektórych rozwinął się osobny kult.

MB Dobrej Rady jest główną patronką Albanii. Pod jej wezwaniem jest katedra w Szkodrze, którą odwiedził papież Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Albanii.

W Polsce jest również wiele miejsc, w których rozwija się kult Matki Bożej Dobrej Rady. Najwcześniejszym śladem kultu jest pochodzący z XVII wieku obraz pod tym wezwaniem, który  znajduje się w kościele św. Jacka w Warszawie. Wiążę się z tym obrazem pewna historia. W Warszawie, w kościele Świętego Ducha 13 lipca 1642 roku uczeń Szkoły Jezuickiej dostrzegł krwawe krople spływające z oczu Maryi. Trwało to cztery dni. Ścierane łzy zostawiały na chuście krwawe ślady. W tym czasie zanotowano liczne uzdrowienia i cudy. Ludzie doznawali  wielu łask. Sporządzono urzędowe protokoły z zeznaniami świadków. Wydarzenie to upamiętniają dwa obrazy w prezbiterium, pod jednym znajduje się napis:
„A że prawdziwie obraz Matki Bożej płakał, na to stanęła pilna inquizitia, której wizerunek, że tak było, a nie inaczej w tym 1673 jest odmalowany”.  Obraz przeniesiono do głównego ołtarza. O żywym kulcie Maryi w tym miejscu świadczą liczne vota i zapisy. Tu modlił się Stefan Czarniecki, wielką czcicielką i dobrodziejką była też królowa Marysieńka Sobieska. Tu ślub zawarł Bolesław Prus. Obraz był dwukrotnie koronowany. 

Modlitwa do Matki Boskiej Dobrej Rady: 
„Chwalebna Dziewico Maryjo,  Matko Dobrej Rady, błagamy Cię, prowadź nas po trudnych drogach życia.  Wyjednaj światło naszemu rozumowi,  gorącą miłość naszemu sercu,  siłę naszej woli.  O Matko Słowa Wcielonego,  powtarzaj nam słowa życia wiecznego,  które usłyszałaś od Twego Syna  i zachowałaś w swoim sercu.  Spraw, abyśmy żyli w miłości Bożej  i wypełniali zawsze Jego świętą wolę.  Uproś nam łaskę wytrwania do końca,  byśmy mogli cieszyć się z Tobą  wieczną radością w niebie. Amen”.

  Lidia Lasota
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO