KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Terminy siewu pszenicy ozimej

Opublikowano 26.04.2023 r.
Pszenica ozima jest główną rośliną towarową uprawianą w Polsce. Stanowi ważny surowiec w przemyśle spożywczym (mąka). Jest też używana w żywieniu zwierząt (otręby). Ma dość duże wymagania glebowe, ale również klimatyczne. Dlatego termin siewu pszenicy ozimej ma duże znaczenie. Kiedy siać zboża ozime? Co warto wiedzieć o optymalnych terminach siewu?

 

Jaki jest optymalny termin siewu pszenicy ozimej?

Optymalny termin siewu pszenicy ozimej zależy od warunków klimatycznych. W Polsce zaczyna się 15 września na północnym-wschodzie, a kończy 16 października na południowym-zachodzie. Kiedy dokładnie przeprowadzić siew pszenicy ozimej? To zależy od lokalizacji.

Strefy optymalnego siewu pszenicy ozimej

Ze względu na zróżnicowane warunki klimatyczne w Polsce wyróżnia się 6 stref:

  • Polska północno-wschodnia i wschodnia – od 15 do 20 września,

  • Polska centralna – od 20 do 30 września,

  • Polska południowa i południowo-wschodnia – od 20 do 30 września,

  • Polska północno-zachodnia – od 20 września do 5 października,

  • Polska zachodnia – od 25 września do 5 października,

  • Polska południowo-zachodnia – od 25 września do 16 października.

Optymalne terminy wysiewu dla każdego z regionów pozwalają się upewnić, że roślina będzie miała odpowiednio dużo czasu na osiągnięcie odpowiedniej fazy rozwojowej przed nadejściem zimy. Nadmierne opóźnienie terminu wysiewu może powodować problemy z przezimowaniem oraz znaczny spadek plonu, chociaż wiele zależy od warunków pogodowych w danym roku. Siewy pszenicy ozimej pod pewnymi warunkami można jednak prowadzić również poza terminami wyznaczonymi jako optymalne. Przy sprzyjającej pogodzie i odpowiednim podejściu zarówno wczesny, jak i późny siew mogą przynieść większe plony niż w przypadku zastosowania terminu uważanego za optymalny.

Wczesny siew

Wczesny wysiew pszenicy ozimej może się okazać opłacalny, ale jedynie pod pewnymi warunkami. W tym przypadku zmniejsza się ilość wysiewu, aby ograniczyć ryzyko nadmiernego krzewienia oraz wybujałości roślin i tym samym pogorszenia zimowania. Ponadto wczesne siewy powinno się przeprowadzać tylko z użyciem odpowiednio dobranych odmian (takich, które charakteryzują się wolniejszym tempem rozwoju). Bardzo ważna jest również kontrola wzrostu i chorób. Wcześniejszy termin siewu powoduje zwykle większe ryzyko występowania chorób grzybowych oraz wymaga zwalczania mszyc podczas przedłużającej się ciepłej jesieni.

Późny siew

W sprzyjających warunkach opłacalny może być także późniejszy siew pszenicy ozimej. Przy dłuższej jesieni i cieplejszej zimie takie rozwiązanie może nawet przynieść większe plony niż siew w optymalnym terminie. Późny siew zmniejsza ryzyko porażenia chorobami i wylegania zboża podczas wegetacji wiosennej. Decydując się jednak na opóźnione siewy (np. po burakach cukrowych czy kukurydzy), trzeba jednak zwiększać ilość materiału siewnego nawet o 50%. Bardzo ważne jest również staranne przygotowanie stanowiska do siewu.

Kiedy siejemy zboże ozime – podsumowanie

Optymalny termin siewu zbóż ozimych trwa w Polsce mniej więcej od połowy września do połowy października. Na wybór odpowiedniego momentu na wysiew pszenicy ozimej mają wpływ warunki klimatyczne na danym terenie (na północnym wschodzie kraju prowadzi się go najwcześniej, a najpóźniej optymalny termin siewu przypada na południowych zachodzie Polski) oraz pogoda. Jednocześnie pszenica ozima jest gatunkiem, który wyróżnia się największą elastycznością w terminie siewu spośród zbóż. W związku z tym przy zachowaniu pewnych warunków można osiągnąć satysfakcjonujące plony nawet przy siewie poza terminami uważanymi za optymalne.

Warto jednak pamiętać, że na jakość i ilość przyszłego plonu ma wpływ również wiele innych czynników – w tym ilość i rozmieszczenie materiału siewnego, nawożenie, ochrona przed chorobami itp. Sprzęt wspomagający wysiew zbóż znajdziesz w sklepie Lewmik.pl. Asortyment obejmuje m.in precyzyjne i łatwe w użytkowaniu siewniki. Dzięki nim bez trudu wysiejesz pszenicę ozimą, zachowując optymalną ilość i głębokość siewu.

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO