KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Powraca stary porządek w ochronie roślin

Opublikowano 06.05.2023 r.
Choć obowiązuje jeszcze stan zagrożenia epidemicznego, powoli poszczególne obostrzenia są uchylane. Dotyczy to również przepisów przejściowych i odstępstw wprowadzonych w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Na początku epidemii, kiedy liczba zakażeń gwałtownie rosła, podjęto szereg szczególnych rozwiązań, mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Miały one doprowadzić do przerwania dróg rozprzestrzeniania się wirusa, m.in. poprzez ograniczenie przemieszczania i kontaktowania się ludzi. Ta przesłanka legła u podstaw przyjętych wówczas regulacji prawnych w tzw. Ustawie antycovidowej1
.Artykuł 15zzzzy tej ustawy, w ustępie 2. wprowadzał szereg odstępstw od wymagań w stosunku do szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, a w ustępie 4. – potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. 

W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w czasie 30 dni od dnia odwołania tych stanów dopuszczono:

 1. zbywanie środków ochrony roślin ostatecznym nabywcom przez osoby nieposiadające wymaganych szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin 
 2. nabywanie środków ochrony roślin przez tzw. użytkowników profesjonalnych bez wymaganych od nich szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin czy też szkoleń w zakresie integrowanej produkcji roślin 
 3. świadczenia usług doradczych dotyczących metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin przez osoby bez wymaganego ukończenia szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin 
 4. wykonywanie zabiegów przy użyciu sprzętu bez aktualnego potwierdzenia jego sprawności technicznej na podstawie badań. Nie było to jednak odstępstwo bezwarunkowe. Można było w okresie pandemii używać opryskiwaczy bez świadectwa tzw. atestacji, pod warunkiem jednak, że takie badanie odbyło się przed wprowadzeniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Natomiast w przypadku nowego sprzętu, który powinien być poddany tzw. pierwszemu badaniu nie później niż po upływie 5 lat od nabycia – badanie 
  to zostało przeprowadzone w okresie obowiązywania szczególnych rozwiązań epidemicznych.

Mimo że formalnie nie zniesiono jeszcze stanu zagrożenia epidemicznego, to realizowane są procedury wyjścia z ograniczeń. W zakresie związanym ze stosowaniem środków ochrony roślin jednym zapisem w Ustawie o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–20272 zniesiono odstępstwa wprowadzone przytoczonym artykułem 15zzzzy Ustawy antycovidowej, zachowując dwumiesięczne vacatio legis. 

Ponieważ ustawa została ogłoszona 3 marca, oznacza to, iż zwolnienia covidowe przestaną obowiązywać 3 maja bieżącego roku. A zatem od 4 maja powraca stan prawny sprzed epidemii. Od sprzedawców oraz użytkowników profesjonalnych nabywających i stosujących środki ochrony roślin będą wymagane aktualne zaświadczenia o przeszkoleniu. Tak samo użytkownicy profesjonalni wykorzystujący opryskiwacze będą musieli mieć aktualne badania ich sprawności technicznej. Dla jasności dodajmy, iż profesjonalny oznacza tutaj osobę wykonującą czynności nieamatorsko, tylko w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej. 


Przywrócenie wymagalności przepisów oznacza również podjęcie kontroli ich przestrzegania. Jeśli po 4 maja 2023 r. nie będą one spełnione, osoby zobowiązane do ich stosowania mogą zostać ukarane grzywną. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach świadczy pełne usługi szkoleniowe w zakresie środków ochrony roślin oraz badania sprawności technicznej opryskiwaczy. Zapraszamy

 
Anna Dąbrowska
Artykuł opublikowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
POWIĄZANE TEMATY:ochrona roślin
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO