KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Chcesz wyższe dopłaty, postaw na ekoschematy

Opublikowano 15.05.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Rolniku! Skorzystaj z ekoschemtów! Ma to zasadnicze znaczenie dla wysokości dopłat w nowej Wspólnej Polityce Rolnej. Przedstawimy poniżej, jakie warunki będą obowiązywały w nowej kampanii i spróbujemy rozwiać wszelkie wątpliwości, jakie budzą określone wymagania.

ekoschematy

OBSZARY Z ROŚLINAMI MIODODAJNYMI

Wymagania:
‒ utworzenie obszaru z roślinami miododajnymi poprzez wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin z określonej listy
‒ zakaz prowadzenia produkcji rolnej, zakaz koszenia, wypasu, stosowania środków ochrony roślin oraz nawozów naturalnych i mineralnych w terminie do 31 sierpnia.

Stawka na ha:
€ 188,40 – 269,21

RETENCJONOWANIE WODY NA TUZ

Wymagania:
- Warunkiem uzyskania płatności w danym roku jest wystąpienie na TUZ zalania lub podtopienia, wysycenia profilu glebowego wodą na poziomie przynajmniej 80% w okresie między 1 maja a 30 września, przez co najmniej 12 następujących po sobie dni.

Dotyczy trzech rodzajów TUZ:
1. wybranych wariantów pakietów przyrodniczych w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014–2020/PS: Pakietu 4. lub Pakietu 5., lub
2. ekoschematu Rolnictwo węglowe w zakresie praktyki „Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt” lub interwencji Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000, lub
3. gospodarstw ekologicznych.

Stawka na ha:
€ 44,20 – 63,15

DOBROSTAN ZWIERZĄT

Wymagania:
Interwencja obejmuje następujące zwierzęta gospodarskie:

 • świnie (lochy i tuczniki)
 • bydło (krowy i opasy)
 • owce
 • kury nioski, kurczęta brojlery
 • indyki utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mięsa
 • konie
 • kozy.

Stawka:
Płatność roczna przyznawana do sztuki zwierzęcia

PROWADZENIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ W SYSTEMIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN

Wymagania:
‒ posiadanie w danym roku certyfikatu Integrowanej Produkcji Roślin
‒ zachowanie w danym roku kalendarzowym wszystkich posiadanych w gospodarstwie trwałych użytków zielonych.

Stawka na ha:
€ 214,72 – 306,74

BIOLOGICZNA OCHRONA UPRAW

Wymagania:
‒ zastosowanie zabiegu ochrony roślin z wykorzystaniem biologicznej ochrony roślin przy użyciu preparatów mikrobiologicznych, zgodnie z etykietą danego środka

Zabieg chemicznym środkiem ochrony dopuszczony jest tylko w ostateczności, gdy nie będzie możliwa eliminacja patogenów poprzez preparaty mikrobiologiczne.

Stawka na ha:
€ 62,92 – 89,89

ROLNICTWO WĘGLOWE I ZARZĄDZANIE SKŁADNIKAMI ODŻYWCZYMI

Warunkiem dostępu do ekoschematu jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która stanowi równowartość punktów, jakie rolnik otrzymałby w wyniku realizacji, na co najmniej 25% powierzchni użytków rolnych najwyżej punktowanej praktyki.

Przykład – Próg wejścia

 • Gospodarstwo o powierzchni 10 ha UR – musi uzyskać minimalną liczbę punktów 12,5 pkt. (10 ha x 0,25 x 5 pkt. = 12,5 pkt.)
 • Gospodarstwo o powierzchni 100 ha – minimalna liczba punktów do realizacji – 125 pkt. (100 ha x 0,25 x 5 pkt. = 125 pkt.) itd.

Wypełnienie tego minimum rolnik mógłby zrealizować dowolną liczbą praktyk. To oznacza, że w zależności od tego, jakie praktyki wybierze i jak wysoko będą one punktowane, to na takiej powierzchni będzie realizował ekoschemat.

Stawka:
1 pkt. = ok. 100 PLN

PRAKTYKI W RAMACH ROLNICTWA WEGLOWEGO I ZARZĄDZANIA SKŁADNIKAMI ODŻYWCZYMI

• Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt

Wymagania:
‒ obsada zwierząt trawożernych w gospodarstwie wynosi co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ i maksymalnie 2 DJP/ha TUZ w okresie wegetacyjnym roślin
(okres wegetacji roślin: 1 kwietnia – 30 września).

Nie ma obowiązku wypasu zakaz przeorywania TUZ w okresie realizacji ekoschematu
‒ płatność do TUZ poza obszarami Natura 2000.

• Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe

Wymagania:

Utrzymywanie roślin w postaci:

- międzyplonów ozimych w formie mieszanek utworzonych z co najmniej 2 gatunków roślin wysianych w terminie od 1 lipca do 1 października i utrzymywanych co najmniej do 15 lutego następującego po roku złożenia wniosku

 • w okresie utrzymania międzyplonu ozimego dopuszcza się jego mulczowanie, jednak nie wcześniej niż po 15 listopada
 • międzyplony ozime nie mogą być uprawą w plonie głównym w roku następującym po wysiewie tego międzyplonu
 • zakaz stosowania środków ochrony roślin przez okres od ich wysiewu co najmniej do 15 lutego roku następującego od dnia złożenia wniosku
 • zakaz stosowania zapraw nasion.

- wsiewek roślin bobowatych drobnonasiennych lub ich mieszanek z pastewnymi, np. z trawami w uprawę główną i utrzymywanych co najmniej

 • do wysiewu kolejnej uprawy w plonie głównym lub przez co najmniej 8 tygodni od dnia zbioru uprawy w plonie głównym w roku składania wniosku o przyznanie płatności

Zakaz stosowania środków ochrony roślin:

 • w przypadku wsiewek śródplonowych: od momentu zbioru uprawy głównej, przez co najmniej 8 tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej
 •  zakaz stosowania zapraw nasion.

• Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem

Wymagania:
1. Wariant podstawowy:
‒ opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego do powierzchni gruntów ornych i trwałych użytków zielonych w gospodarstwie, opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby, określających dawki składników pokarmowych (N, P, K i Mg oraz potrzeby wapnowania) lub
2. Wariant rozszerzony z wapnowaniem:
‒ zakres podstawowy rozszerzony o zastosowanie wapnowania
‒ wsparcie w zakresie wapnowania do poszczególnych działek rolnych przysługuje nie częściej niż raz na 4 lata do gruntów o pH ≤ 5,5
3. Wymogiem uzyskania płatności jest:
‒ wykonanie analiz gleby (raz na 4 lata, jedna
próba z powierzchni nie większej niż 4 ha)
‒ sporządzenie planu nawożenia (np. InterNaw)
‒ prowadzenie ewidencji stosowania nawożenia (N, P, K, Mg, wapnowanie) zgodnie z planem.

• Zróżnicowana struktura upraw

Wymagania:

 • posiadanie co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych w gospodarstwie, przy czym uprawa, która zajmuje największą powierzchnię gruntów ornych w gospodarstwie, nie przekracza 65%
 • powierzchnia pozostałych upraw łącznie, innych niż dwie największe uprawy, nie może być mniejsza niż 10% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie – w przypadku uprawiania więcej niż trzech upraw
 • co najmniej 20% w strukturze zasiewów stanowią: uprawy gatunków roślin mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej (m.in. bobowate), przy czym w przypadku mieszanek bobowatych ze zbożami, zboża nie są dominujące w tej mieszance oraz
 • udział zbóż w strukturze zasiewów nie przekracza 65% oraz
 • udział upraw mających ujemny wpływ na bilans materii organicznej (m.in.: okopowe) nie przekracza 30%.

• Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

Wymagania:

 • wymieszanie określonej ilości obornika z glebą maksymalnie w ciągu 12 godzin od aplikacji na gruncie ornym, co należy potwierdzić geotagowanym zdjęciem (przy wykorzystaniu aplikacji udostępnionej przez ARiMR); zdjęcie geotagowane zawiera informacje o miejscu i dokładnym terminie jego wykonania
 • niezwłoczne złożenie zdjęcia geotagowanego przez rolnika do kierownika biura powiatowego

Agencji, nie później niż w terminie 14 dni od dnia realizacji praktyki, jeżeli była ona wykonana po dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności lub

 • w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli była ona wykonana w terminie przed złożeniem wniosku.

 

• Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo
 

Wymagania:

 •  stosowanie określonej ilości płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych
 •  konieczność potwierdzenia czynności geotagowanym zdjęciem (przy wykorzystaniu aplikacji udostępnionej przez ARiMR)
 •  obowiązek posiadania umowy zbycia nawozu z oznaczeniem jego ilości, rodzaju i zawartości azotu, jeśli rozlewa się gnojowicę nabytą.

• Uproszczone systemy uprawy

Wymagania:

 • prowadzenie uprawy roślin na gruntach ornych w formie konserwującej bezorkowej (w mulcz) lub uprawy pasowej (strip-till), przy czym:
 • zabiegi uprawowe wykonywane są z odstąpieniem od uprawy płużnej w zespole uprawek pożniwnych i przedsiewnych
 • po zbiorze uprawy pozostawia się na polu całość resztek pożniwnych w formie mulczu.
 • praktyka nie obejmuje uprawy zerowej (z użyciem herbicydu totalnego)
 •  prowadzenie rejestru zabiegów agrotechnicznych na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej
 • ARiMR.

• Wymieszanie słomy z glebą

Wymagania:

 • rozdrobnienie i wymieszanie całej słomy z glebą lub jej przyoranie po zbiorze plonu głównego na gruntach ornych
 • prowadzenie rejestru zabiegów agrotechnicznych na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej ARiMR.

⁕ Słoma oznacza suche łodygi, liście, plewy, łuszczyny i strączyny dojrzałych roślin uprawnych (zbóż, roślin oleistych, roślin strączkowych) pozostałe po oddzieleniu ziarna lub nasion.

 

 
Katarzyna Nowak
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO