KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Narodowy Instytut Wolności
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Planując ochronę upraw, ograniczaj zagrożenia dla pszczół

Opublikowano 15.05.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Pszczoła miodna oraz inne owady zapylające są niezwykle ważną częścią ekosystemu oraz jednym z ważniejszych czynników plonotwórczych w produkcji roślinnej. Nieprawidłowo wykonywana aplikacja środków ochrony roślin, a w szczególności insektycydów, niesie niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych owadów pożytecznych. Bardzo ważne jest więc prawidłowe korzystanie z chemicznych środków ochrony roślin przy ochronie upraw.

pszczoła

Przed aplikacją chemicznych środków ochrony roślin należy wykorzystać wszelkie dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami, aby ograniczyć stosowanie pestycydów. Jeżeli jest to możliwe, należy w pierwszej kolejności zastosować metody ochrony upraw alternatywne do środków ochrony roślin.

Przy stosowaniu chemicznej ochrony roślin należy w szczególności

 •     stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy; 
 •     stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie oraz przestrzegać zapisów dotyczących zakazów i ograniczeń (fazy fenologicznej rośliny, czas i okres, w których środek nie może być stosowany); 
 •     używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu; 
 •     nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty; 
 •     wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających (w godzinach wieczornych lub nocnych);
 •     sprawdzić przed rozpoczęciem zabiegów, czy w uprawie chronionej nie ma owadów zapylających, ze szczególnym uwzględnieniem pszczół; 
 •     zachowywać minimalne odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych);
 •     przestrzegać okresów prewencji;
 •     nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s).

Jednocześnie Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że przepisy dają możliwość uzyskania od rolników informacji o zaplanowanych zabiegach chemicznej ochrony roślin. Każdy właściciel pasieki może zwrócić się z wnioskiem do osób stosujących środki ochrony roślin prosząc o informację, w jakim czasie i jakimi preparatami będzie wykonywany zabieg. Stosujący środki ochrony roślin ma obligatoryjny obowiązek takiej informacji udzielić. 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków stosowanie poszczególnych pestycydów znajdują się w etykietach środków ochrony roślin dostępnych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin 

Przypadki zauważonych nieprawidłowości w zakresie stosowania środków ochrony roślin należy zgłaszać do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa (dane kontaktowe na http://piorin.gov.pl/wiorin/). 

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przypadkach stwierdzonych nieprawidłowości nakłada kary grzywny oraz kary administracyjne wynikające z ustawy o środkach ochrony roślin. Informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach są również przekazywane do ARiMR i mogą mieć duży wpływ na wysokość wsparcia wypłacanego przez Agencję.

Źródło: PIORiN

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO