KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Potańcówki Wiejskie – start nowego programu grantowego!

Opublikowano 17.05.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza program Potańcówki Wiejskie, którego celem jest wzmacnianie i upowszechnianie idei organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego, jak również wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi.

potańcówki wiejskie granty

Potańcówki Wiejskie - program grantowy

W ramach programu Potańcówki Wiejskie można ubiegać się o dofinansowanie na organizację potańcówek na obszarach wiejskich na poziomie 100%, z maksymalną kwotą wsparcia do 10 000 zł. Przy realizacji Zadania rekomendowane jest podkreślenie roli lokalnej gwary oraz strojów ludowych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać: 

•    koła gospodyń wiejskich, 
•    ochotnicze straże pożarne, 
•    organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej) 
•    samorządowe instytucje kultury.

Nabór wniosków rozpocznie się 22 maja i będzie on trwał do 16 czerwca

Okres organizacji potańcówek to sierpień – październik 2023 r.

Wnioski do Programu składane są wyłącznie elektroniczne za pomocą generatora wniosków Witkac. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie organizacji więcej niż jednej potańcówki, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej kwoty dofinansowania tj. do 10 000 zł.


Szczegółowe informacje na stronie: www.nikidw.edu.pl

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO