KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Kto odbierze i zutylizuje big bagi po nawozach?

Opublikowano 21.05.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Utylizacja opakowań i odpadów z produkcji rolniczej jest poważnym wyzwaniem dla producentów rolnych. Choć istnieje obecnie możliwość uczestnictwa gmin w programach narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to jednak nie obejmuje on ani utylizacji big bagów, ani opon.

Na dodatek uczestnictwo gmin jest w takich programach całkowicie nieobowiązkowe, co powoduje, ze wielu rolników zostaje z problemem odpadów, który musi rozwiązać we własnym zakresie. Dlatego Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się zatem do Krajowej rady Izb Rolniczych, by interweniowała w sprawie nowelizacji przepisów w sprawie odbioru dużych opakowań po nawozach czyli big bagach.


- Chodzi o to, aby zobowiązać sprzedawcę do odbioru tych opakowań, podobnie jak dzieje się to w przypadku opakowań po środkach ochrony roślin - zauważa Ryszard Borys, prezes DIR. - Warto byłoby także zobowiązać instytucje samorządu terytorialnego na szczeblu gminy do odbierania także opon rolniczych.


Obecny stan prawny nie jest dla rolników korzystny. Możliwość dofinansowania z NFOŚiGW została stworzona dla gmin na zasadzie dobrowolności udziału w programie utylizacji odpadów rolniczych. 


- Oznacza to, że wyłącznie od gminy zależy, czy zaangażuje się w odbiór i utylizację opakowań po nawozach, a także opon rolniczych czy pozostawi rolników samych z tym problemem - stwierdza prezes DIR. - W praktyce jest tak, że samorządy terytorialne składają wnioski w programie z pominięciem opon rolniczych , które nie podlegają tym przepisom.


Nie w każdej gminie są osoby, które rozumieją kłopoty, z jakimi zmaga się producent rolny w przypadku utylizacji opakowań.


- Wtedy rolnik musi utylizować odpady sam, a to wiąże się zarówno z dużymi kosztami, jak i i z poświęceniem znacznej ilości czasu na kwestie formalno-logistyczne - dodaje prezes DIR. - Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, iż rynek usługodawców w zakresie w zakresie odbioru i utylizacji opakowań jest bardzo ubogi, wobec czego problemem jest znaleźć odpowiednie przedsiębiorstwo, które dokonałoby odbioru opakowań po nawozach i innych folii rolniczych a szczególnie opon rolniczych.


Izba proponuje, aby program utylizacji folii rolniczych był dla gmin programem obowiązkowym. Mogłoby się tak stać także w przypadku sprzedawców nawozów, także w opakowaniach big bag. Kompleksowe rozwiązanie problemu utylizacji opon - i to nie tylko rolniczych - także mogłoby zostać scedowane na samorząd. Czy tak się stanie? Biorąc pod uwagę skalę problemu i - do tej pory - absolutny brak jakichkolwiek satysfakcjonujących rozwiązań - jest to raczej wątpliwe. Ale jeśli kiedyś takie sprawy można załatwić to właśnie teraz, przed wyborami, gdy kandydaci do władzy wsłuchują się w głosy wyborców. Dobrze więc, żer sprawa znów powraca - może tym razem uda się problem rozwiązać.

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO