KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Wsparcie dla producentów pszenicy lub kukurydzy – nabór wydłużony, wyższe stawki

Opublikowano 22.05.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rozporządzenie Rady Ministrów, które zmienia zasady przyznawania tego wsparcia, wejdzie w życie 24 maja 2023 r. Wprowadzone zmiany wymagają zgody Komisji Europejskiej.

W związku z nowelizacją przepisów w ramach trwającego naboru:

 •     o pomoc, poza producentami pszenicy lub kukurydzy, mogą ubiegać się producenci gryki;
 •     termin przyjmowania wniosków został wydłużony do 30 czerwca 2023 r.;
 •     wsparciem może być objęta większa powierzchnia upraw – 300 ha (wcześniej 50 ha);
 •     wzrosły też stawki pomocy.

Bez zmian pozostaje przedział czasowy, w którym pszenica, kukurydza lub gryka zostały sprzedane: ten okres to 1 grudnia 2022 r. –  14 kwietnia 2023 r. Jeśli chodzi o nabywcę, musi być on uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, może to być także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Sprzedaż należy udokumentować fakturami VAT lub ich duplikatami.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć:

 •     iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, kukurydzy lub gryki, do której producent rolny otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 r., jednak nie więcej niż 300 ha łącznie;
 •     iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw. Powierzchnię tę oblicza się jako iloraz liczby ton pszenicy, kukurydzy lub gryki wynikającej z załączonych faktur i współczynnika:

a) 5,5 – w przypadku pszenicy,

b) 7 – w przypadku kukurydzy,

c) 1,6 – w przypadku gryki.

Stawki pomocy wynoszą:

 •     1375 zł/ha upraw pszenicy położonych w województwach lubelskim i podkarpackim (wcześniej 825 zł /ha);
 •     1750 zł/ha upraw kukurydzy położonych w województwach lubelskim i podkarpackim (wcześniej 1050 zł /ha);
 •     875 zł/ha upraw gryki położonych w województwach lubelskim i podkarpackim;
 •     1265 zł/ha upraw pszenicy położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim (wcześniej 660 zł /ha);
 •     1610 zł/ha upraw kukurydzy położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim (wcześniej 840 zł /ha);
 •     805 zł/ha upraw gryki położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
 •     1100 zł/ha upraw pszenicy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 1 i 4 (wcześniej 495 zł /ha);
 •     1400 zł/ha upraw kukurydzy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 2 i 5 (wcześniej 630 zł /ha).
 •     700 zł/ ha upraw gryki położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 3 i 6.

W przypadku ubiegania się o pomoc przez rolne spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie rolników należy wiedzieć o wymogu przejścia przez te organizacje specjalnego badania, o którym mówi art. 91 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze, w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie. Natomiast limit dofinansowania obliczany jest jako iloczyn 300 ha oraz liczby rolników należących do spółdzielni.

Dokumenty można składać w biurach powiatowych ARiMR. Można to zrobić:

 •     bezpośrednio w kancelarii;
 •     przez platformę ePUAP;
 •     za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl;
 •     rejestrowaną przesyłką pocztową.

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o taką pomoc – a jest ich ponad 34 tys. – w  związku z nowelizacją przepisów będą mogli złożyć zmiany do wniosków. Stosowne dokumenty zostaną opublikowane wkrótce.

Źródło: ARiMR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO