KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Taka jest nasza wiara "Pismo Święte, czyli Stary i Nowy Testament"

Opublikowano 26.01.2018 r.
Dlaczego te, a nie inne księgi stanowią Pismo Święte? Jaka jest relacja między Starym a Nowym Testamentem?

    1. Kanon Pisma Świętego

Skąd mamy wiedzieć, które księgi wchodzą w skład Pisma Świętego? To Tradycja Apostolska pozwoliła rozpoznać Kościołowi jakie pisma należy uznać za księgi święte (KKK, 120). Jeśli chodzi o Nowy Testament, już w IV wieku na synodzie kartagińskim przyjęto za natchnione te księgi, które zgodnie przyjmowali za kanoniczne pisarze wczesnochrześcijańscy. Pierwszy znany spis ksiąg kanonicznych powstał ok. 170 roku po Chrystusie. Kanon Nowego Testamenty składa się z 27 ksiąg. Te same księgi Nowego Testamentu uznają również prawosławni i protestanci. 

Jeśli chodzi o Stary Testament, chrześcijanie przejęli kanon od Żydów. Jednak kanon żydowski zdefiniowano ostatecznie po zburzeniu Jerozolimy, kiedy to w Jamni ok. roku 90 uznano za kanoniczne księgi uznawane tylko przez faryzeuszy (Prawo, Prorocy i Pisma, tzw. kanon palestyński), bez ksiąg, które – napisane w języku greckim – były uznawane za kanoniczne przez Żydów poza Palestyną. Większość ojców apostolskich uznawała szeroki kanon Starego Testamentu, włącznie z księgami greckimi. Jednak wschodni ojcowie Kościoła Euzebiusz, Atanazy, Cyryl Jerozolimski, Epifaniusz i Grzegorz z Nazjanzu (IV w.), a także niektórzy zachodni jak Rufin i Hieronim (V w.) przyjmowali kanon palestyński. 

W Kościele zachodnim pod wpływem św. Augustyna, synody w Hipponie (393) i Kartaginie (397 i 419) uznały za kanoniczne również księgi greckie, co potwierdził papież Innocenty I. Takie rozwiązanie przyjęto i na wschodzie (synod trullański, 692 rok po Chrystusie, por. Klucz do Biblii - Wilfrid J. Harrington). I tak ostatecznie od VII wieku do kanonu Starego Testamentu zaliczamy 46 ksiąg, czyli kanon palestyński i pisma greckie. W XVI w. 

Marcin Luter wykluczył pisma greckie, stąd protestancki kanon ST różni się od katolickiego i prawosławnego.

    2. Stary Testament

Księgi Starego Testamentu – świętej księgi Żydów – stanowią nieodłączną część Pisma Świętego. Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego, są natchnione przez Boga i zachowują swoją wartość (KKK, 121). Cały Stary Testament jest ukierunkowany na przyjście Chrystusa, Odkupiciela świata, Mesjasza. «Chociaż księgi Starego Testamentu zawierają także

sprawy niedoskonałe i przemijające", świadczą o Boskiej pedagogii zbawczej miłości Boga. Znajdują się w nich wzniosłe nauki o Bogu oraz zbawienna mądrość co do życia człowieka i przedziwny skarbiec modlitwy, w którym wreszcie utajona jest tajemnica naszego zbawienia (KKK, 122).

    3. Nowy Testament

Pisma Nowego Testamentu przekazują Kościołowi ostateczną prawdę Objawienia Bożego. Centralną ich postacią jest Jezus Chrystus, Jego życie, a zwłaszcza męka i zmartwychwstanie oraz początki Kościoła (KKK, 124). Sercem Nowego Testamentu, ale i całego Pisma Świętego są Ewangelie, bo to przede wszystkim one opisują życie i naukę Jezusa (KKK, 125). 

 

kontakt1.jpg Ks. Piotr
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO