KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Na jakie chwasty działa Roundup?

Opublikowano 19.06.2023 r.
Roundup na chwasty to popularny, nieselektywny herbicyd stosowany w celu ochrony roślin w ogrodach, uprawach rolnych i obszarach zieleni. Jego składnik aktywny, czyli glifosat, jest bardzo skutecznym środkiem chwastobójczym, który działa na szeroki zakres roślin.

Roundup został zaprojektowany do zwalczania zarówno chwastów jednoliściennych, jak i dwuliściennych, co czyni go wszechstronnym w zastosowaniu. Chwasty jednoliścienne, takie jak mlecz, pokrzywa, szczaw, czy skrzyp cechują się wysoką podatnością na jego działanie. Glifosat wchłania się przez liście i przenika do korzeni, niszcząc je od wewnątrz. Roundup na chwasty działa poprzez blokowanie enzymu niezbędnego do produkcji aminokwasów, co prowadzi do zahamowania wzrostu rośliny. Chwasty dwuliścienne z kolei, takie jak chabry, chaber bławatek, czy rumianek, również można przy pomocy tego środka skutecznie kontrolować. Jednym z kluczowych czynników wpływających na skuteczność Roundupu jest stadium rozwoju chwastów przed zastosowaniem tego środka ochrony roślin. Herbicyd działa najlepiej na młode rośliny, które mają już dobrze rozwinięte liście, ale nie zdążyły jeszcze wykształcić silnego systemu korzeniowego. Starsze chwasty mogą okazać się bardziej odporne i wymagać wyższych dawek lub dodatkowych zabiegów.

Jak stosować Roundup?

Podobnie jak inne środki ochrony roślin, ten herbicyd wymaga ostrożności i przestrzegania odpowiednich procedur podczas stosowania. Tak, aby zapewnić skuteczne zwalczanie chwastów i minimalizację ryzyka dla innych roślin oraz środowiska. Przede wszystkim należy dokładnie zapoznać się z etykietą produktu i instrukcjami producenta. To tam znajdują się informacje dotyczące zalecanych dawek, czasu oczekiwania między aplikacją a zbiorami, a także środki ostrożności i zalecenia dotyczące ochrony osobistej. Przed aplikacją Roundupu należy upewnić się, że warunki atmosferyczne są odpowiednie. Należy unikać też wietrznych dni, aby zapobiec niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się środka. Herbicyd jest bowiem bardziej skuteczny, gdy chwasty są w pełnym rozwoju i mają dobrze rozwinięte liście. Podczas aplikacji należy stosować równomierne pokrycie liści chwastów. Można to zrobić za pomocą spryskiwacza lub pędzla. Unikajmy zaś kontaktu z pożądanymi roślinami. Ważne jest również pamiętanie o bezpieczeństwie osobistym. Należy nosić odpowiednią odzież ochronną, w tym rękawice i okulary. Po zastosowaniu Roundupu zaś warto obserwować chwasty przez kilka dni lub tygodni, oceniając skuteczność działania. Jeśli niektóre chwasty nie obumarły, można przeprowadzić dodatkową aplikację. 


Roundup 360 pobierany jest przez zielone części roślin, dlatego należy go stosować na liście. środek ten następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych powodując ich zamieranie. Widoczne efekty stosowania tego środka ochrony roślin pojawiają się po upływie 7-10 dni od zabiegu. Skuteczność herbicydu jest większa w słoneczne i ciepłe dni.

Jakie chwasty można zwalczać stosując Roundup 360?

W przypadku chwastów wrażliwych wystarczy już zastosowanie 2-3 litrów Roudupu na hektar powierzchni upraw. Ten środek ochrony roślin znakomicie zwalcza takie chwasty jak: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, owies głuchy, przetaczniki, przytulia czepna, samosiewy zbóż, szarłat szorstki, wiechlina roczna, wyczyniec polny, włośnice, żółtlica, drobnokwiatowa, życice,

Niektóre chwasty wymagają wyższej dawki środka, trzeba zwiększyć zużycie Roundupu do ilości 3 do 5 litrów na hektar żeby uporać się z takimi chwastami jak:
bodziszek drobny, fiołek polny, gorczyca polna, jasnoty, komosa biała, kostrzewa owcza, kupkówka pospolita, mietlica rozłogowa, mlecz zwyczajny, paluszniki, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, psianka czarna, rdest powojowaty, rdest plamisty, rumian polny, rzodkiew
świrzepa, starzec zwyczajny, stokłosa, tasznik pospolity, wyka wąskolistna.

Do chwastów wymagających zastosowania do 5-8 litrów tego herbicydu na hektar ogrodu zaliczamy: barszcz zwyczajny, babka lancetowata, bylica pospolita, łopian mniejszy, jaskier rozłogowy, kostrzewa czerwona, marchew zwyczajna, mlecz polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, podbiał pospolity,
pokrzywa zwyczajna, pokrzywa żegawka, powój polny, rdest ptasi,
rdest ziemnowodny, szczaw polny, żywokost lekarski.

Inne metody stosowania herbicydu Roudup 360

Roundup 360 na chwasty jest stosowany w celu zwalczania podagrycznika, pokrzywu lub perzu zaleca się stosowanie środka przed rozpoczęciem prac ogrodowych i przed rozpoczęciem uprawy. Środek ten nadaje się również do niszczenia chwastów wzdłuż budynków, płotów, domów, pomiędzy kostką brukową i płytami chodników. Można go używać wokół drzew i rabat kwiatowych oraz pod krzewami ozdobnymi.

Roundup 360 na ile litrów wody stosować środek

Opryski należy wykonywać na intensywnie rosnące, zielone chwasty, najlepiej przy pomocy opryskiwacza plecakowego cieczą użytkową środka o stężeniu 2% (0,2 l środka w 10 l wody). Stosując wodę w ilości 100-150 l/ha używać rozpylacze zapewniające opryskiwanie drobnokropliste natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylacze zapewniające opryskiwanie średniokropliste.

Jak długo Roundup utrzymuje się w glebie?

Czas, przez jaki herbicyd utrzymuje się w glebie, może zależeć od różnych czynników. A są to między innymi jej rodzaj, warunki pogodowe, dawka i sposób jej aplikacji. Zazwyczaj glifosat ma tendencję do rozkładania się i szybkiej degradacji. W niektórych jednak przypadkach może pozostać w glebie przez kilka tygodni lub nawet miesięcy. Ma to miejsce zazwyczaj w cięższych ziemiach o niskiej zawartości materii organicznej. W przypadku lżejszych gleb o większej przepuszczalności rozkład glifosatu może być szybszy, co skraca czas jego obecności w ziemi. Na proces mają także wpływ warunki pogodowe. Ciepło i wilgoć sprzyjają rozkładowi herbicydu, podczas gdy suche i chłodne warunki mogą go opóźniać. Należy również zauważyć, że herbicyd ten ma tendencję do wiązania się z cząstkami gleby, co może zmniejszyć jego dostępność dla roślin. Jednak w dłuższej perspektywie czasowej glifosat podlega skutecznemu rozkładowi mikrobiologicznemu, co prowadzi do zmniejszenia jego stężenia. Warto pamiętać, że Roundup może mieć skutki dla roślin, które są zasadnicze dla utrzymania biodywersyfikacji.

Czy Roundup jest szkodliwy?

Kwestia szkodliwości Roundupu jest przedmiotem szerokiej debaty i badań naukowych. Herbicyd ten, który zawiera glifosat jako składnik aktywny, został sklasyfikowany przez niektóre organizacje jako potencjalnie szkodliwy dla zdrowia człowieka i środowiska. Jednak opinie na ten temat są podzielone, a istnieje wiele czynników, które wpływają na ocenę jego bezpieczeństwa. Glifosat jest związkiem chemicznym, który stosuje się na dużą skalę na całym świecie. W badaniach laboratoryjnych przeprowadzanych na zwierzętach i komórkach wykazywał on pewne właściwości rakotwórcze i toksyczne dla organizmów. Jednakże organizacje takie jak Agencja Ochrony Środowiska (EPA) w Stanach Zjednoczonych i Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przeprowadziły oceny ryzyka i ustaliły dopuszczalne poziomy ekspozycji dla glifosatu. Oceniły go jako bezpieczny dla zdrowia ludzkiego, pod warunkiem przestrzegania zaleceń dotyczących stosowania. Dlatego też tak ważne pozostaje stosowanie Roundupu zgodnie z instrukcjami producenta oraz przepisami i regulacjami obowiązującymi w danym regionie. Nieprzestrzeganie dawek i zaleceń może prowadzić do nieodpowiedniego zastosowania herbicydu i potencjalnego zagrożenia dla środowiska i zdrowia. Badania naukowe na temat trwają.

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO