KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Drony wsparciem na wsi

Opublikowano 20.06.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
"Standaryzacja wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych" - to nazwa projektu realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zadanie ma na celu potwierdzenie przydatności i ocenę wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych oraz opracowanie propozycji jednolitych standardów, reguł postępowania i ich użytkowania.

Projekt ma charakter pilotażowy i obejmuje opracowanie jednolitych standardów, reguł postępowania w zakresie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (BSP), przy wykonywaniu zadań w KOWR. Realizacja projektu planowana jest w dwóch etapach.


Pierwszy etap to zakup 4 szt. BSP i przekazanie ich, po 2 sztuki, do wybranych Oddziałów Terenowych KOWR, które nie użytkują BSP (OT Warszawa i OT Wrocław). W ramach realizacji pierwszego etapu dotyczącego zakupu i dostawy BSP, przewidywane jest także szkolenie pracowników OT Warszawa i OT Wrocław w zakresie obsługi i wykonywania lotów oraz usługa wsparcia technicznego i serwis zakupionego sprzętu. 


Zgodnie z przepisami krajowymi oraz Unii Europejskiej określającymi wymagania dla systemów BSP niezbędne jest posiadanie, przez osoby użytkujące BSP, odpowiednich uprawnień. Uprawnienia/certyfikat kompetencji pilota BSP nabywa się po skończonym szkoleniu i po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym. 


Drugi etap to testowanie BSP przy realizacji zadań OT KOWR – m.in. związanych z zarządzaniem i nadzorem nieruchomości będących w ZWRSP, podejmowaniem decyzji o realizacji prawa pierwokupu nieruchomości rolnych oraz oceny stanu zasiewów, ich kultury agrotechnicznej oraz oceny zasobności gleb w mikroelementy czy określania pH. Zadania te, w znacznym zakresie, pokrywają się z dokonywaniem oceny polowej plantacji nasiennych będących pod nadzorem WIORiN. 


Po przeprowadzeniu testów, opracowany zostanie raport końcowy wraz z rekomendacjami dotyczącymi dalszych działań oraz opracowanie jednolitych standardów, reguł postępowania w zakresie wykorzystania BSP. Do przygotowania raportu będzie wykorzystane także doświadczenie innych OT KOWR związane z wykorzystywaniem BSP oraz spostrzeżenia i potrzeby dotyczące innych możliwości użytkowania BSP.


KOWR podpisał umowę z firmą CamFly z Olsztyna, w ramach której zakupiono 4 sztuki BSP wraz z akcesoriami, usługą wsparcia technicznego i gwarancji oraz przeprowadzeniem szkolenia pracowników w zakresie obsługi dostarczonych BSP i wykonywania lotów. Wartość kontraktu wynosi 107,4 tys. zł.


Więcej na temat projektu można przeczytać tutaj: https://www.gov.pl/web/kowr/projekty-innowacyjne.

Źródło: KOWR

POWIĄZANE TEMATY:dronykowr
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO