KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Obszary z roślinami miododajnymi - zasady wysiewu gatunków

Opublikowano 21.06.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
KRIR wystosował pismo do Ministra Rolnictwa w sprawie zmian w zasadach realizacji ekoschematu "Obszary z roślinami miododajnymi". Mamy odpowiedź resortu! 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ciecióra przekazał następującą informację:

„Celem płatności do obszarów z roślinami miododajnymi jest zachęcenie rolników do tworzenia obszarów z roślinami miododajnymi, stanowiącymi długotrwałe, różnorodne i bezpieczne żerowiska dla pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających, co przyczyni się to do ochrony różnorodności biologicznej.

Wykazy gatunków roślin uwzględnianych w ramach tej płatności były tworzone przy udziale instytutów naukowych zajmujących się kwestiami roślin dostarczających pożytku dla owadów zapylających. Głównym kryterium wyboru były cechy rośliny pozwalające zaklasyfikować ją jako roślinę miododajną. Należy przy tym zaznaczyć, że w trakcie prac nad listą kwalifikujących się gatunków zwracano uwagę, by nie było wśród tych roślin chwastów trudnych do zwalczania, a także roślin wieloletnich typowych dla obszarów, na których zaprzestano działalności rolniczej.

Szczegółowe informacje odnośnie warunków jakie mają spełniać obszary kwalifikujące się do płatności do obszarów z roślinami miododajnymi zostały zawarte w rozporządzeniu MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (1). W rozporządzeniu tym wskazano, że płatności do obszarów z roślinami miododajnymi będą przyznawane do gruntów ornych, na których rolnik utworzy taki obszar poprzez wysianie mieszanki roślin miododajnych składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych.

Jednocześnie mając na uwadze cel ekoschematu określono, że mieszanka ta ma obejmować co najmniej jeden gatunek roślin miododajnych z gatunków nieprodukcyjnych, a gatunki o charakterze produkcyjnym nie mogą dominować w tej mieszance. Tym bardziej, że jednym z wymogów w ramach tego ekoschematu jest zakaz prowadzenia produkcji rolnej. Wykazy tych gatunków są wskazane w załączniku do ww. rozporządzenia. Ubiegając się o tę płatność należy mieć na uwadze, że grunty te nie mogą być wskazane przez rolnika jako grunty ugorowane z roślinami miododajnymi, wykorzystywane na potrzeby normy GAEC 8 dotyczącej minimalnego udziału gruntów ornych w gospodarstwie przeznaczonych na obszary i elementy nieprodukcyjne określonej powierzchni gruntów ornych (2).

W świetle powyższego uprzejmie informuję, że nie jest planowana zmiana polegająca na zamianie wykazów roślin miododajnych do uprawy których może zostać przyznana płatność do obszarów z roślinami miododajnymi.”

Źródło: KRIR

POWIĄZANE TEMATY:krirrośliny miododajne
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO